ЈОШ УВЕК ИМА МЕСТА ЗА ЂУРЂЕВАЧКИ БАЛ ШИРОКИХ СУКАЊА – ИЩЕ ВШЕ ЄСТ МЕСТА НА ДЮРДЬОВСКИМ БАЛУ ШИРОКИХ СУКНЬОХ

Традиционални Бал широких сукања ( значење, широке сукње – женска русинска свечана народна сукња, ношња) и ове године ће бити првог викенда у фебруару, тачније у суботу 2. фебруара са почетком у 20 часова. Организатори из ђурђевачког Културно-уметничког Друштва „Тарас Шевченко” поручују да још увек има места и да заинтересовани карте могу купити и резервисати код Николе Кухара, на тел. 065/838-60-44 и код Звонка Салака, на тел. 064/353-211-9. На балу ће свирати „Микс бенд” из Руског Крстура, уз карту се добија укусна вечера, колачи и кафа. Биће орґанизована и богата томбола. Карта је 1200 динара, девојке и жене обучене у русинку свечану сукњу је неће платити. Карте можете преузети до петка, 1. фебруар од 19 до 20 часова у просторијама Друштва, у улици Краља Петра Првог број  62 у Ђурђеву. 

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев  

Традиционални Бал широких сукньох и того року будзе першого викенда у фебруара, точнєйше на соботу 2. фебруара з початком на 20 годзин. Орґанизаторе з дюрдьовского Културно-уметнїцкого Дружтва „Тарас Шевченко” поручую же ище вше єст места и же карти мож купиц и резервовац при Миколови Кухаровому, на тел. 065/838-60-44 и при Звонкови Салаґовому 064/353-211-9. На балу будзе грац „Микс бенд” з Руского Керестура, з карту ше достава смачна вечеру, салатки лакотки и кафа. Будзе орґанизована и богата томбола. Карта 1200 динари, дзивки и жени опасани до святочней рускей сукнї ю нє плаца. Карти годно превжац по пияток 1. фебруар од 19 по 20 годзин у просторийох Дружтва, у улїци Краля Петра Першого 62 у Дюрдьове.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв