KAD JE VREME ZA PODIZANJE VINOGRADA

Da bi vinogradarska proizvodnja bila uspešna pre sadnje treba znati istoriju same parcele to jest na parcelama na kojima je bio vinograd ne preporučuje se podizanje vinograda u periodu od tri godine. Razlog za to su razne bolest koje se mogu preneti na mladi zasad. Postoji mogućnost, odnosno opasnost i od gljive truležnice posebno ako je zemljište vlažno. Kada je ispunjen ovaj uslov neophodno je odraditi agrohemijsku analizu zemljišta na osnovu čije preporuke se obavlja meliorativno đubrenje a zatim zemljište treba duboko izorati, kasnije isitniti a staro korenje ako ga ima odstraniti.
Tehnika pripreme kalemova za sadnju – Od vremena nabavke pa do momenta sadnje potrebno je lozne kalemove zaštititi od izmrzavanja, isušivanja i napada plesni i štetocina, pa sezato kalemovi moraju čuvati u odgovarajućem trapu ili skladištu. Pri sadnji vinove loze izuzetno je značajan postupak sa loznim kalemovima i njihova priprema za sadnju.
Za sadnju se mora upotrebiti samo visoko kvalitetan sadni materijal, a to znači da zadovoljava sve kriterijume:
anatomsko-morfološke, fiziološke, genetske i zdravstvene, odnosno lozni sadni material koga prati i odgovarajuća dokumentacija: deklaracija o kvalitetu sadnog materijala, sertifikat o autentičnosti i čistoći sorte i uverenje o zdravstvenom stanju. Posle izvršenog pregleda i odabiranja kalemova za sadnju, pristupa se neposrednoj pripremi kalemova za sadnju. Vreme od iznošenja loznih kalemova do njihove sadnje treba da bude što kraće.

Priprema sadnog materijala pred sadnju obuhvata:
– pregled i odbacivanje sadnica koje ne odgovaraju postavljenim kriterijumima,
– prekraćivanje lastara na 1-2 okca,
– prekraćivanje svih korenova na 10-12cm.
Priprema kalemova treba da se izvodi na zašticenom mestu, kako kalemovi ne bi bili izloženi isušivanjum od sunca ili vetra, treba ih održavati u vlažnom stanju kvašenjem ili provizornim trapljenjem u vlažnom pesku.

Pripremljeni kalemovi moraju se zasaditi za 2-3 dana.

Vreme sadnje – U našim klimatskim uslovima loza se sadi u toku zimskog mirovanja najčešce u proleće i jesen.

Dubina sadnje – Dubina sadnje vinove loze zavisi od reljefa i klime. Lozu treba saditi tako da spojno mesto na loznom kalemu bude u nivou ili malo iznad površine zemlje. Na nagnutim terenima usled erozije na gornjim delovima parcele dolazi do spiranja a na nižim do zatrpavanja. Na višim mestima spojna mesta postaju ogoljena a na nižim zatrpana. Da bi se to ublažilo na višim delovima kalemovi se sade tako da budu 3-4cm ispod, a na nižim delovima 3-4cm iznad površine zemlje. Dubina sadnje kalemova iznosi 35-40cm.
Oblik i dimenzije jamica – Najjednostavniji način kopanja jamića za sadnju je ručno pomoću ašova i može imati trouglast ili pravougaoni oblik. Dubina jamica treba da bude 5-10 cm duža od dužine korenovog stabla sadnog materijala. Druga dimenzija jamica-širina odnosno prečnik treba da bude oko 40cm. Mesta za kopanje jamića obeležavaju se kočicima prilikom razmeravanja redova i sadnih mesta u okviru organizacije
teritorije.

Izvor: Domaćinska kuća