KADA JE PRAVO VREME ZA VAĐENJE KROMPIRA

Obično je septembar period kada se pristupa vađenju krompira, izuzev nekih ranih sorti i semenskog krompira. Takođe, razlike postoje i kod dužine vegetacionog perioda sorte i područja u kojem se sade, pa se u ravničarskim podnebljima obično sade srednje rane sorte i vade se najčešće početkom avgusta.
Sunčano i suvo vreme je idealno za vađenje krompira, zbog lakše obrade, čišćenja i transporta krtola, pri čemu treba paziti da ne dođe do oštećenja koţice ili prevelikog izlaganja suncu usled čega dolazi do pojave oţegotina.
Od pravovremenog vađenja krompira uveliko zavisi i kvalitetno čuvanje krtola tokom zime.
Semenski krompir se vadi znatno ranije, pre intezivnog leta lisnih vaši, odnosno kada krtole dostgnu optimalnu veličinu. Prvi rok vađenja određuje stručno lice koje vrši kontrolu proizvodnje semenskog krompira. U ovom slučaju obavezno je predhodno uništavanje zelene mase, kako bi pokoţica na krtolama bar malo, očvrsla pre vađenja.

Da bi se uspešno primenilo mehanizovano vađenje krompira i obezbedio nesmetan rad mašina, neophodno je predhodno stvoriti potrebne uslove.

Poželjno je da je i sađenje krompira bilo obavljeno mehanizovanim putem, ili u pravim brazdama, kako bi se dobili pravi redovi, a time obezbedio i normalan rad mašina za vađenje krompira.

Obrada zemljišta u toku nege useva trba da bude potpuna i bezprekorna, kako bi se dobila sitna mrvičasta struktura.

Za uspešan rad vadilica, a posebno kombajna, neophodno je uništavanje cime,koje se može obaviti hemijskim ili mehaničkim putem.

Hemijskim putem cima se može uništiti prskanjem raznim sredstvima a mehanički cima se uništava mašinom zvanom tarup, priključenom za traktor.

Izvor: domaćinskakuća