КАДА ЈЕ ВРЕМЕ ЗА ОРАЊЕ

Под физичком зрелошћу земљишта за обраду подразумева се стање земљишта при коме се оно најлакше обрађује, мрви и распада уз најмањи отпор оруђима за обраду.

Физичка зрелост земљишта за обраду највише је одређена влажношћу земљишта при којој престаје способност честица земљишта да се прилепљују за радне органе пољопривредних оруђа. За свако земљиште постоји интервал влажности при коме се оно најлакше обрађује, а при томе се не кваре физичке особине земљишта, првенствено структура.

Орањем сувог земљишта стварају се велике грудве, површина земљишта постаје неравна, што доводи до неравномерног сушења и неквалитетне предсетвене припреме у пролеће.

Орањем сувише влажног земљишта пластица се каиша и у додиру са плужном даском долази до мазања, чиме се квари структура, нарочито тешких земљишта.

Оптимално време је када  земљиште умерене влажности, тј. када садржај влаге у њему износи 50 до 70 %.

На терену услед недостатка одговарајућих инструмената веома је тешко одредити садржај влаге у земљишту, али се оријентационо може одредити на основу опипа.

Тако можемо рећи да је:

– земљиште суво – ако при стискању у руци осипа се, праши;

– земљиште влажно – ако при стискању навлажи руку, лепи се за њу и остају трагови прстију;

– земљиште умерене влажности и оптимално за орање – при стискању у руци благо се распада, мрви.

Ове године дуг период са повећаном количином падавина условио је да су земљишта са веома великим садржајем влаге у слоју до 30 цм и обрада земљишта класичним орањем биће веома тешка за извођење, па је препорука да се са обрадом не жури и да се сачека оптимално стање влажности како би се квалитетно извела и основна обрада и предсетвена припрема земљишта. На тај начин омогућава се квалитетно извођење сетве јарих култура, њихово уједначено клијање и ницање, што поред других гротехничких мера у великој мери утиче на постизање високих приноса.

Извор: Домаћинска кућа