KAKO DA OTPAD POSTANE RESURS

Smanjivanjem otpada i odgovornim upravljanjem njime kao resursom može se ostvariti  energetska efikasnost i dostići održiv ekonomski razvoj.

Ministarstvo zaštite životne sredine organizovalo je u Novom Sadu manifestaciju povodom Nedelje smanjenja otpada kako bi  se ukazalo na značaj odgovornog, održivog upravljanja otpadom i doprinos svakog pojedinca u smanjenju količine otpada. Nedelja smanjenja otpada je evropska inicijativa sa po kojoj se od 2009. godine svake poslednje nedelje u novembru organizuju akcije  s ciljem dubljeg razumevanja neophodnosti održivog tretiranja otpada, odnosno promene ponašanja građana u pravcu smanjenja otpada, njegove reciklaže i ponovnog vraćanja u proizvodnju.

– Budžet Ministarstva zaštite životne sredine u ovom trenutku iznosi šest milijardi dinara, od čega se na ime podsticaja reciklerima  plaća 2,2 mlijarde  dinara, što je više od trećine budžeta. Smatram da recikleri treba da dobiju više od toga, ali trenutno to nismo u mogućnosti zbog drugih obaveza koje imamo, istakao je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine na konferenciji za novinare i napomenuo da postoji više razloga koji idu  u prilog povećanju budžetskih davanja reciklerima.

Važno je, kako je istakao Trivan, da se odvoje sredstva za prikupljanje otpada kako bi se njime postupalo na odgovarajući, zakonom predviđen način. Dakle, kako je rekao, nema zakopavanja, a samim tim životna sredina postaje čistija.  Recikleri treba da dobiju mogućnost da šire svoj posao, jer imaju dovoljno resursa za to. Jedan od važnih razloga je i to što bi se  recikliranjem otvorila nova radna mesta. Trivan je napomenuo i da je traženo da se izdavanja iz budžeta za sektor životne sredine povećaju za više od milijardu dinara, međutim, nije bilo prostora za to.

Trivan je posebno naglasio važnost da se na nivou svih lokalnih samouprava izrade projekti tehničke dokumentacije za preradu otpadnih voda i upravljanje komunalnim i čvrstim otpadom, jer bez toga nema ni investiranja u životnu sredinu. Resorno ministarstvo će, kako je naglasio, pružiti podršku i pomoć lokalnim samoupravama da krenu u izradu tih projekata.

Treba istaći da otpad ima značajan uticaj na životnu sredinu jer uzrokuje zagađenje i emitovanje gasova s efektom staklene bašte, što utiče na klimatske promene. Smanjenje otpada i odgovorno upravljanje njime kao resursom ključni su za ostvrivanje  energetske efikasnosti i održivog ekonomskog razvoja.

Uprkos naporima koji se čine u ovoj oblasti, količina otpada koji se proizvede u Evropi raste. U proseku, oko 40 odsto otpada se reciklira i ponovo vraća u proizvodnju, dok ostalo završava na deponijama ili u spalionicama.

Izvor:Poljoprivrednik