КАКО ДА ПРОИЗВЕДЕТЕ МЛАДИ ЛУК У ПЛАСТЕНИКУ

Повртари који се код нас баве пластеничком производњом углавном имају лоше опремљене пластенике. Претежно је ту реч о високим тунелима, а по класификацији то заправо и нису пластеници у правом смислу речи. Производња лука и у таквим пластеницима је исплатива и једноставна, тврди Живко Шашић, дипломирани инжењер пољопривреде.

Како произвести млади лук у јануару, то зависи од добро организоване производњи са минималним бројем радних дана. Ова зимска производња има много предности, а једна од најважнијих за наше услове су минималне потребе за загревањем пластеника.

Повртари који се код нас баве пластеничком производњом углавном имају лоше опремљене пластенике. Претежно је ту реч о високим тунелима, а по класификацији то заправо и нису пластеници у правом смислу речи. Производња лука и у таквим пластеницима је исплатива и једноставна, тврди Живко Шашић, дипломирани инжењер пољопривреде за Савјетодавну Српске.

Избор садног материјала

Постоје три врсте садног материјала: семе, арпаџик и луковица. За производњу младог лука највише се користе луковица и арпаџик, док се семе употребљава за производњу арпаџика. При бирању луковице треба водити рачуна да пречник буде 25-40 мм, да су луковице здраве, карактеристичне боје, облика и без механичких оштећења. Арпаџик се купује са калибрацијом 16-25 мм. Најзаступљеније сорте су: мајски сребрњак и холандски жути. Треба напоменути да је овогодишња малопродајна цена арпаџика од 210 до 245 динара за килограм, а луковице од 17 до 22 динара за килограм, док је површина посађена са килограмом арпаџика иста као са 6 кг луковице.

Припрема садног материјала

Припрема обухвата чишћење и класирање луковице, отклањање механичких оштећених делова, затим распоређивање у одређене посуде из којих ће се обављати садња. Припрема може да укључи и радње које се обављају ради бржег и уједначенијег клијања, а самим тим и остваривања већег и ранијег приноса и прихода. Неке од метода за брже клијање су:

  • Потапање луковице или арпаџика у воду, температуре 30-40°Ц, на око 120 минута.
  • Одсецање врата луковице или арпаџика.
  • Заливање водом температуре око 30°Ц луковице или арпаџика одмах после садње.

Припрема пластеника

Пошто млади лук долази као друга култура у плодореду, после паприке, парадајза или краставаца,  најпре треба пластеник очистити и изнети биљне остатке. Чишћење се обавља у неколико фаза. Прво се уклањају системи за потпору, дрвени, метални или полиетиренских влакана (везиво за балирање) ако је реч у шпалирском систему гајења. Затим се приступа чупању биљних остатака и њиховом изношењу из пластеника. По завршетку прехтодне фазе приступа се уклањању малч фолије и система кап по кап. Завршна фаза је чишћење траве, остатака биљка и плодова који су остали у пластенику после претходних радњи.

Ова фаза је веома битна и обавезна, нарочито у пластеницима код којих је у сезони примећена појава болести. Заоравањем или фрезањем оболелих плодова или делова биљака помажемо повећању њиховог броја у наредним сезонама.

Основна обрада

Пре почетка саме основне обраде на површинама где нису били пластеници пожељно је обавити ђубрење стајњаком у количини 30-40 тона по хектару или минералним ђубривима формулације 1:1:1 или 1:1:3 у количини 400-500 килограма по хектару, што су уобичајене количине примене. Количине примене ђубрива најбоље је прилагодити претходно спроведеној анализи земљишта. Основна обрада се састоји од заоравања органског или минералног ђубрива.

Додатна обрада и припрема за садњу

Додатна обрада се обавља одмах после основне, то јест одмах након орања. На узораној парцели се ради неколико пролаза тањирачама и светвоспремачем, а број пролаза зависи од стања и типа земљишта које се обрађује. Ова додатна обрада се обавља на местима где нису били пластеници, а планирамо да их поставимо. У већ постојећим пластеницима додатна обрада се састоји од првог пролаза фрезом. После тога долази основно ђубрење у количини и формулацији које су већ наведене. Након основног ђубрења обављамо други пролаз фрезом. Број пролаза може бити и већи и ради се све док на постигнемо мрвичасто-грашкасту стуктуру величине фракције 0,5-5 мм.

Постизање што ситније и боље структуре је врло битно због олакшавање садње. По завршету додатне обраде приступамо прављењу гредица/трака и означавању редова. Прављење гредица/трака је веома важно ако се наводњавање обавља распрскивачима, док означавање и садња у редове знатно олакшва међуредну обраду, а има и естетски карактер.

Садња лука

Садња луковице или арпаџика почиње почеком октобра и може трајати до краја новембра у зависности од тога да ли желимо рану производњу лука или средње рану. Лук се може садити на више начина:

Први начин: садња у гредице/траке са међуредним растојањем 10-12 цм и редним растојањем око 5 цм. На тај начин утрошак луковице по метру квадратном износи 3-4 килограма за горе наведену калибрацију, док је утрошак арпаџика око 0,5 килограма.

Други начин: садња у гредице/траке са међуредним растојањем 10-12 цм и без међуредног растојања. Код тог начина утрошак луковице по метру квадратном износи 6-7 килограма за горе наведену калибрацију, док је утрошак арпаџика око 1 килограм. То је уједно и најзаступљенији начин садње.

Трећи начин: садња без редног и међуредног растојања. У таквом систему садње потрошња луковице по метру квадратном износи 18-20 килограма за горе наведену калибрацију. Таква садња арпаџика није препоручљива, првенствено због његове ситне калибрације јер би склоп био прегуст и долазило би до потпаљивања чиме би се принос знатно смањио.

Садња се обавља тако да се луковица или арпаџик утисну у земљу до половине своје главице или око 1-1,5 цм. Тај начин садње је доста бржи него да се утискује цела главица у земљиште или да се после садње обавља загртање. Брзина и количина посађеног материјала се знатно повећава применом овог начина садње, као и само вађење јер је луковица за земљу повезана само кореном.

Наводњавање лука у пластенику

Прво наводњавање се обавља одмах по завршетку садње. Лук има слабо развијен коренов систем тако да има изражене потребе за водом као и чешћим интервалима наводњавања. Интервал наводњавања требао би да буде од 7 до 10 дана у зависности од временских услова. Наводњавање се може обављати на два начина и то системом кап по кап или распрскивачима. Код система кап по кап заједно са наводњавањем постоји могућност ђубрења системом фертигације. Начином садње без редног и међуредног размака једини начин наводњавања је распрскивачима. Међуредну обраду је лакше и брже урадити ако се користе распрскивачи него ако се засад наводњава системом кап по кап. Код система кап о кап у међуредном простору се налазе латерални водови који са једне стране знатно успоравају обраду док се са друге стране мора повећати пажња да не би дошло до механичких оштећења водова (пуцање, пробијање, итд).

Ђубрење и заштита

Поред основног ђубрења потребна је и додатна прихрана азотним ђубривима КАН-ом или АН-ом 2-3 пута у току вегетације. Та два ђубрива имају идеалан однос нитратног и амонијачног облика азота од 50% : 50%,  а то је однос који највише одговара луку јер се тада најбрже и најбоље развија. Укупне количине за прихрану износе 0,04-0,05 килограма по метру квадратном, односно 400-500 килограма по хектару у зависности од стања биљке и фазе развоја. Пре почетка вађења могућа је прихрана калијумовим ђубривима ради повећања суве материје.

С обзиром на то да се производња обавља у јесењем и зимском периоду посебни системи заштите нису потребни, а треба нагласити да постоје и екстремни случајеви. Заштита би пре свега требала да буде превентивна бакарним препаратима, када биљке у просеку имају развијена 3-4 листа. Постоји могућност појаве жутих врхова. Она може настати деловањем неких патогена. Међутим, у већини случајева настаје због пребрзог раста лисне масе. Млада биљка није у стању да изгради заштитну мембрану око листа, па долази до њеног пуцања и стварања мртвог ткива што се манифестује у облику жутих врхова. До ове појаве може доћи приликом прихране младог лука са доста већим количинама од дозвољених или ако не спроводимо правилно проветравање пластеника па долази до повећања температуре. Проветравање пластеника је свакодневно  и повремено, ако су дневне темепратуре изнад нуле, односно 2-3 пута седмично ако су температуре испод нуле.

Одржавање међуредног простора

Одржавање међуредног простора се може обавити на неколико начина:

Метод хемијским путем примењује се за садњу код које је садни материјал семе – зрно. Заштита се може спроводити хербицидима Стомп, Гоал и Глифостат (тотални хербицид). Примена прва два хербицида је одмах након садње, али исто тако могуће је корективно третирање само Гоал-ом, после ницања лука. Примена трећег хербицида (тоталног хербицида) треба да буде након ницања корова, а пре ницања лука. Код тог препарата треба добро водити рачуна да врх клице буде минимално 2-3 мм испод земље јер у супротном долази до уништавања биљке.

Метода ручног уклањања корова представља ручно чупање и изношење корова из пластеника. То је најспорија и најскупља метода одржавања међуредног простора.

Метод механичког одржавања међуредног простора примењује се разним врстама копачица које могу бити ручне или машинске. Копачице могу бити импровизоване или фабричке. Овај начин одржавања је врло ефикасан када је коров у почетној фази развоја. Применом ове методе долази до његовог потпуног уништавања. Метод се понаваља неколико пута у току вегетације у зависности од количине и стања корова у пластенику.

Вађење, чишћење и паковање младог лука

Стигли смо до последње фазе развоја младог лука која је произвођачима и омиљена првенствено због прихода који ће остварити. Вађење лука почиње средином јануара и траје до средине маја у зависности од времена садње. Лук се вади/чупа ручно у снопове, затим се купи у гајбе или неке друге посуде и односи на место где ће се чистити.

Чишћење лука се обавља ручно. Скида се покожица са поџемног дела (главице) младог лука, прегледају се листови и ако је потребно уклањају се оштећени делови. После чишћења лук се пере да би се одстранила преостала земља. Затим се приступа процесу паковања. Лук се пакује у разне облике у зависности од потребе тржишта. Може се паковати у кутије, гајбе или везице. Најчешћи начин паковања је у везице тежине 1 кг, 3 кг или 5 кг. Ради естетског изгледа везице на њих се навлаче зелене мрежице које држе листове лука усправно. После тога везице са луком се остављају у посуде са водом неколико сати да би добили снежно белу боју главице и корена.

Предности и недостаци производње

Као недостатак производње може се навести да је потребна већа радна снага приликом чишћења лука, као и током одржавања међуредног простора ако се обавља ручно. Међутим, много је више предности него недостатака. Једна важна предност је добра потражња на тржишту раног младог лука, а самим тим и добра откупна цена. Једноставна је и лака производња и не захтева посебне услове узгоја ако узмемо у обзир да се производња обавља у зимском периоду када је за већину повртарских врста неопходно додатно загревање простора. Највећа предност те производње је што захтева минималан број радних дана у сезони.

Калкулација производње

Калкулација није комплетна већ је заснована на приносима, просечним ценама младог лука и цени производње из луковице према другом начину садње.

Количина луковице је од 35 до 40 тона по хектару.

Просечан принос за рану производњу је 95-100% у односу на посађену количину.

Просечна цена (јануар-фебруар) је од 210 до 245 динара по килограму (на основу евиденције о продаји последње 4 године).

Цена килограма младог лука износи од 24 до 31 динар, у ту цену је урачунат радник за чишћење лука.

Извор: агроклуб