KAKO HRANITI SVINJE SOPSTVENIM SIROVINAMA NA GAZDINSTVU?

Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene, te nedostatka novca, retka su imanja sa zatvorenim proizvodnim ciklusom. Osnovni princip stočarske proizvodnje na pojedinačnim poljoprivrednim gazdinstvima je sopstvena proizvodnja sirovina za ishranu stoke u što većem obimu (žitarice, soja, suncokret), ali i nabavka premiksa i mineralnih dodataka.

Kada je o držanju i ishrani svinja reč, kako trvrdi diplomirani inženjer poljoprivrede Predrag Janković, on može vrlo uspešno biti organizovan na manjim porodičnim gazdinstvima. Imanja u Srbiji opredeljena su za odgoj prasadi do 20-25 kilograma, kao i za tov svinja od sopstvenog tovnog materijala, to jest nabavkom prasadi sa strane. Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene, te nedostatka novca, kako napominje Janković, retka su imanja sa zatvorenim proizvodnim ciklusom. Osnovni princip stočarske proizvodnje na pojedinačnim poljoprivrednim gazdinstvima je sopstvena proizvodnja sirovina za ishranu stoke u što većem obimu (žitarice, soja, suncokret), ali i nabavka premiksa i mineralnih dodataka.

Svinje vole da jedu i silažu od kukuruza

U ishrani svinja mogu se koristiti sve žitarice, s tim da treba da se zna da ishrana sa većim udelom kukuruza daje meku slaninu, pa u tom slučaju ječam ima prednost, jer daje čvrstu i belu slaninu. Takođe, treba naglasiti da granulacija i mlevenja žitarica može da utiče na konzumaciju, zato što brašnasta meljava može da se lepi za nepce. To se može izbeći vlažnim obrocima. Siliranje zrna kukuruza može postati praksa, jer takvu vrstu hrane svinje rado jedu i lako se priprema. Jedina prepreka široj primeni je nedostatak silo tornjeva. Međutim, za pripremu silaže može se improvizovati plastičnim buradima, kesama itd.

U ishrani koristiti raznovrsne žitarice

Premda je uzgoj žitarica uobičajena praksa na našim gazdinstvima, naročitu pažnju treba obratiti na mogućnost gajenja soje, uljane repice i suncokreta. Danas su na tržištu dostupne sorte soje sa nižim sadržajem tripsin inhibitora, što omogućava upotrebu i u ranijim fazama proizvodnje svinja. Ukoliko je farmer robni proizvođač suncokreta, soje i uljane repice, on može da dobije sačmu od tih kultura i koristi je u ishrani. Ipak, tada bi trebalo voditi računa o sadržaju celuloze.

Pravilno koristiti premikse i dodatke stočnoj hrani

Ono što nema na gazdinstvu, farmer treba da kupi, a to su uglavnom premiks, stočna kreda, stočna so, mineralna jedinjenja fosfora. Ova jedinjenja se dodaju u malom procentu (0,4-1%) i tu se možda javlja potencijalno najveći problem. Izbor adekvatnog premiksa, pravilno korišćenje drugih dodataka je veoma značano za samu životinju, ali i za čovekovu okolinu, ekologiju. Pri tome treba podizati svest proizvođača o tome da nekontrolisana upotreba tih dodataka na duži vremenski period može da ostavi negativne posledice po životnu sredinu.

Izvor:  psss