КАКО НАЈБОЉЕ САЧУВАТИ СЕНО ЗА ЗИМУ?

После кошења траве на ливади и њеног сушења, сено може да се чува на отвореном простору посебно одређеном за ту намену, у стоговима или у посебно саграђеним објектима попут: сењака, шупа, настрешница, тавана и других.

Како објашњава дипломирани инжењер сточарства Сафет Веснић, после кошења траве на ливади и њеног сушења, сено може да се чува на отвореном простору посебно одређеном за ту намену, у стоговима или у посебно саграђеним објектима попут: сењака, шупа, настрешница, тавана и других.

Земљиште мора бити оцедито

Веснић напомиње да, када је реч о складиштењу сена у стоговима, они морају бити удаљени најмање 50 метара, од стамбених или објеката за држање стоке, те обезбеђени од пожара и налета бујица. Он наглашава да земљиште мора бити оцедито или се испод сена мора направити дренажа. Та дренажа може да буде од камена, бетона или у облику подова од дрвеног материјала. Око стогова обавезно треба ископати канале за одводњавање. Према Веснићевим речима, сено се дене у пластове искључиво ако у себи садржи највише 18-22% влаге, а то се ради само по лепом времену. Оно се мора добро слагати и газити (нарочито по средини), а стог се мора правилно формирати, завршити и покрити. Када се то одради, сено треба са стране очешљати грабуљама.

Стогове обезбедити да их не једе стока пре времена

Овакви стогови обично су високи од 4-7 метара, а у основи широки од 4-6 метара. Када се заврше, ови стогови се обезбеђују лемезима. Њих је неопходно оградити да их стока не би јела пре зиме. Приликом употребе, сено се сече посебним ножем вертикално (одозго на доле). Када је реч о сењацима и осталим покривеним просторијама, у којима се чува сено, у зимском периоду, оне морају бити заштићене од кише, а око њих се морају направити одводни канали. Веснић напомиње да такви објекти морају имати и добру вентилацију као и да би се спречило кварење сена у њима.

Извор:пољопривредна стручна служба србије