KAKO ODABRATI ŠTAP ZA PECANJE?

Posavetovati se sa dugogodišnjem ribolovcem uvek je odlična ideja, a mi vam donosimo nekoliko smernica koj će vas uputiti u tematiku!

Iskusni ribolovci svakako znaju da univerzalan štap za pecanje ribe ne postoji. Ponuda je široka, a izbor zavisi od tehnike pecanja, reke na kojoj se peca, vrste ribe. Posavetovati se sa dugogodišnjem ribolovcem uvek je odlična ideja, a mi vam donosimo nekoliko smernica koj će vas uputiti u tematiku!

Podela štapova prema težini bacanja

Štapovi se dele u tri kategorije: laka, srednja i teška. 

Laki štapovi namenjeni su lovu bele ribe (babuška, deverika, bodorka, skobalj), težine bacanja su do 40 grama. Rinus preporučuje mlađim pecarošima štap akcije  B (3,5-4,0, štap se savija od vrha do trećine dužine) – C (2,5-3,0 savija se više od polovine štapa), težine bacanja od 20 g do 40 g, dužine 3-4  m, u zavisnosti od vode na kojoj se peca.

Srednji štapovi namenjeni su za lov grabljivica i krupnije bele ribe. Kod odabira je važno uzeti u obzir gde se peca, kojim mamcima i kolika se riba očekuje. Dužina štapova kreće se od 2,10 m do 4 m. Ukoliko pecate iz čamca, dugačak štap nije dobar izbor, jer će vam smetati pri prihvatanju ribe. Ako pecate sa obale i treba da zabacite mamac 50 m, ili da privlačite ribu između lokvanja i prepreka, štap od 3-4 m je pravo rešenje. Ovi štapovi su težine bacanja od 40 g do 80 g akcije B-A (4,5-5,0 savija se vrh).

Teški štapovi su obično dvodelni, ređe teleskopski, namenjeni lovu soma, tostolobika, amura, krupnog šarana. Ovo su veoma „kruti“ štapovi, akcije A i težina bacanja većih od 80 g, pa čak i 100-200 g . Za dužinu važi isto što i kod srednjih štapova.

Podela štapova prema tehnikama

Bolonjeze tehnika predstavlja tehniku lova posebnom vrstom istoimenih štapova. Radi se o unapređenim pecaljkama, kojima su dodati sprovodnici, halter i mašinica. Imaju mnogo veće mogućnosti, što se tiče daljine zabačaja i borbe sa krupnijim ribama. Bolonjez je nezaobilazan rekvizit na vodi koja teče, pogotovo na rekama bržeg toka. Najčešće korišćene dužine ovih štapova su od pet do sedam metara.

Meč tehnika je tehnika ribolova uz korišćenje mašinice. To je moderna tehnika, koja ima velike mogućnosti primene lova na svim tipovima terena i svih veličina riba. Omogućava daleke zabačaje, kao i korišćenje vegler i klasičnih plovaka u fiksnim i kliznim varijantama. Meč štapovi su trodelni, sa gusto postavljenim sporvodnicima, koji omogućavaju lagane i daleke zabačaje. 

Štek tehnika je vrhunac plovkaroškog zanata. Čine ih delovi, koji se navlače, odnosno naštekavaju jedan na drugi. Vršni delovi ili top setovi mogu biti iz dva ili više delova. Dužina top seta trebalo bi da odgovara dužini sistema. Unutar top seta postavlja se gumica, koja vrši amortizaciju. Prednosti ove tehnike ogledaju se u

  • veoma preciznom zabacivanju;
  • korišćenjem kup kita precizno hrani brašnastom prihranom, zrnastim i drugim mamcima;
  • veoma se lako koči sistem;
  • plovak je uvek pod kontrolom;
  • lako se kontrira.

Ovim štapovima mogu se pecati veoma krupni komadi. Ograničenje se ogleda u dužini štapa, neophodnom slobodnom prostoru iza ribolovca i  količini opreme i ceni. 

Izvor: agroklub