KAKO POSTUPATI SA PRAZNOM AMBALAŽOM OD PESTICIDA?

Opšte je poznato da sredstva za zaštitu bilja mogu biti veoma štetna po čoveka i životnu sredinu. Zakonskom regulativom je propisano šta treba raditi sa praznom ambalažom i kako njome manipulisati. Međutim, u stvarnosti smo svi svedoci nedovoljnog poznavanja ove problematike ili odsustva svesti, gde treba da završi prazna boca upotrebljenog hemijskog sredstva. 

Kompanija JT International a.d Senta sklopila je ugovor o preuzimanju i i odnošenju prazne pesticidne ambalaže sa svojim dobavljačem sredstava za zaštitu bilja i uspešno ga sprovodi već nekoliko godina. Međutim, da bi ovaj otpad bio bio preuzet mora biti „pripremljen“ na adekvatan način. 

Šta to konkretno znači i kako postupati sa praznom ambalažom pročitajte u novom broju Agrobiznis magazina.

Izvor: Agrobiznis magazin