KAKO PRAVILNO IZGRADITI KOZARNIK

U današnje vreme dolazi do napretka u pogledu smeštaja koza. Uvoz genetski vrednih rasa i intenziviraje proizvodnje dovelo je do izbegavanja tradicionalnog načina držanja koza.

Koze se ubrajaju u najstarije pripitomljene rase životinja i od davnina su služile čoveku i davale mu visokokvalitetne proizvode poput mesa, mleka, kože, dlake i stajnjaka.

U današnje vreme dolazi do napretka u pogledu smeštaja koza. Uvoz genetski vrednih rasa i intenziviraje proizvodnje dovelo je do izbegavanja tradicionalnog načina držanja koza. Uvidelo se da držanje velikog broja grla na jednom mestu nema povoljan uticaj na proizvodnju.

Priplodnim jarčevima je potrebno obezbediti prostor od 2,5-3m2/grlu, priplodnim kozama sa jarićima potrebno je 1,8-2,2 m2, šilježad i neoplođene mlade koze zahtevaju 1,3-1,5 m2/po grlu„, poručuje Gordana Olajić

Dalje dodaje da bi preporučena visina kozarnika trebalo da bude od 2,5-3m. Sa obe strane objekta neophodno je obezbediti prozor, čija površina mora biti jednaka 1/20 od ukupne površine poda. Kada dođe vreme jarenja koza, temperatura u kozarniku ne sme da bude manja od 15°C.

Slobodan i vezan način držanja koza

Kod vezanog načina držanja koza prisutan je sistem manjih stada, najčešće su to slučajevi kada se koze preko leta puštaju na pašnjake, a u toku zime su zatvorene u objektima. Šta se preporučuje kod slobodnog sistema, otkriva Olajićeva: „Kod slobodnog sistema držanja preporučuje se da se ishrana i napajanje vrši pomoću grupnih hranilica i pojilica, dužina jasala bi trebalo da bude oko 0,3-0,35m, jarićima je neophodno obezbediti 0,20m, a za šilježad 0,25-0,30m„.

Kada govorimo o smeštaju – ležištu, neophodno je prostor prilagoditi uzrastu jedinke. Preporučena dužina ležišta trebalo bi da bude između 95-105 cm, a širina oko 50-55 cm. Čak iako napravite odgovarajuće dimenzije ležišta, mali problem nastaje, jer koze tom prilikom ne leže pravo, već to rade i poprečno i izmetom zagađuju sve delove ležišta. Da ne bi došlo do ovakvih situacija. neophodno je postaviti pregradu između ležišta i na taj način sprečiti leganje poprečno.

Izvor: Poljoprivredna savetodavna služba Vojvodine