KAKO PRIPREMITI TOPLE LEJE

Za ranu prolećnu proizvodnju paradajza u plastenicima bez dopunskog zagrevanja  setva se obavlja u tople leje ili staklenik sa dopunskim zagrevanjem od 01 -30 januara.

 • Ako se obavlja u tople leje njih treba izgraditi 10-15 dana pre setve.
 • U leji se mora pratiti temperatura zemljišta i kada je ona konstantna 2-3 dana ispod 30◦C obavlja se setva.
 • Priprema tople leje se sastoji u tome što se stavlja sloj stajnjaka debljine 50-70 santimetara.
 • Najbolje je koristiti konjski stajnjak koji greje leju oko 48 dana potrebnom temperaturom.
 • Pored njega upotrebljava se ovči i goveđi stajnjak koji se kod nas najviše koristi, on greje leju 32 dana.

Da bi se produžilo grejanje tople leje (goveđi stajnjak) stajnjaku se dodaje slama u odnosu 1:1.Takva mešavina dugo sagoreva jer sadrži dosta celuloze iz slame. Na ovaj način produžava se zagrevanje leje i do 60 dana.Topla leja treba da se podiže na sunčanom ocednom mestu (“okrenuta prema suncu“), zaštićena od vetra. Mora da bude blizu izvora vode i osigurana od pristupa domaćih životinja.

Klasična topla leja ima dužinu 4 i širinu 1,5 metar. Sloj stajnjaka koji služi za grejanje mora da bude za 50 santimetara duži i širi od rama leje, kako bi se obezbedilo dobro grejanje ivičnih delova leje.

Na samoj površini zemlje (ili na dnu trapa, ako je leja ukopana) ređa se kukuruzovina ili neki drugi biljni materijal u tankom sloju, koji će služiti kao drenaža (za odvođenje viška vode).

Preko ovog sloja ređa se stajnjak. Ukoliko je stajnjak suv i hladan zaliva se toplom vodom. Zagrejana voda obezbeđuje povoljne uslove za rad mikroorganizama i započinje razgradnja organske materije, te se oslobađa toplota.

Debljina sloja stajnjaka zavisi od toga kakva je klima u određenom periodu, da li se leja podiže u toku zime ili ranog proleća i koliko će dugo biljke biti u njoj.

Tanji sloj stajnjaka stavlja se u južnim, a deblji u severnim predelima.

 • Dobro pripremljen (angažovan) stajnjak može da greje leju oko 60 dana.
 • Kada se stajnjak složi i nagazi, dobro ga je zaliti krečnim mlekom ili rasturiti po površini gašeni kreč kako bi se umanjila kiselost sredine (pH) i na taj način sprečio rast pečuraka u lejama. Za ovu svrhu može da se korisi i negašeni kreč jer se postepenim gašenjem oslobađa toplota koja aktivira rad mikroorganizama.

Na tako pripremljenu leju postavlja se ram od čistih dasaka visine 30 santimetara koje se povezuju fosnama debljine 4 cm.

 • Leje treba postaviti u pravcu istok-zapad, po dužini.
 • Severna strana rama treba da bude viša za 5-10sm. u odnosu na južnu.
 • Nagib omogućava kos položaj prozora i normalno slivanje vode sa njega kao i bolje prodiranje kosih sunčanih zraka u leju.
 • Kada je ram postavljen, u njega se stavlja zemlja i leja puni supstratom u kojem će biljke da žive. Najčešće je to mešavina baštanske zemlje i zgorelog stajnjaka u odnosu 1:1. Uovaj supstrat može da se doda i 10-15% peska.

Supstrat treba pripremiti u jesen dok je još toplo zbog dezinfekcije.

Paradajz se u toploj leji ili sandučiće seje gusto. Takva leja ili sandučić naziva se klijalište. U njima biljke rastu do pojave prvih para pravih listova,kada se pikiraju u drugu toplu leju,sandučić,plastičnu kesu, džifi saksiju ili neko drugo mesto.

Setva može da se obavi u redove ili omaške.

Kod proizvodnje pikiranog rasada bolja je setva u redove. Slobodna setva se praktikuje u mlake leje ili plastenike krajem marta za punu sezonu proizvodnje paradajza.

Pri ovoj setvi u plastenik omaške potrebno je 1,8-2,2 grama semena po metru kvadratnom, što daje 500-600 strukova rasada po metru kvadratnom. Ovaj rasad se ne pikira. Pri proizvodnji pikiranog rasada razmak između redova u setvi je 3-4 sm a u redu 0,5-1 cm. Za ovu setvu potrebno je 8-10 grama semena po metru kvadratnom.

Nakon setve se seme pokriva smešom zgorelog stajnjaka i prosejane zemlje u odnosu 1:1.

Debljina pokrivnog sloja treba da bude oko 1 cm. Nakon toga se leja zaliva vodom temperature oko 20◦C i pokriva asurama.

U povoljnim uslovima seme niče za 7 dana. Na ovakav način se dobija oko 2500 biljčica po metru kvadratnom.

Asure (zastori) se sklanjaju kada paradajz počinje da niče.

Održavanje optimalne temperature,vlage vazduha i zemljišta postiže se svakodnevno pregledom leja i po potrebi provetravanjem.

Izvor: Domaćinska kuća, Autor: J.S.