KAKO RADI KOMBAJN?

Vreme je žetve, deo sezone radova u kojem kombajni igraju najveću ulogu. Razvojem tehnologije, oni postaju sve efikasniji i sofisticiraniji, ali osnovni principi su uvek bili i ostali isti, tako da moderni kombajni ujedinjuju sve funkcije neophodne za žetvu: košenje, vršenje i prečišćavanje.

Njihovom upotrebom se brzina žetve uvišestručila – sa nekoliko kg/h pri ručnom radu do 50 t/h kod modernih mašina. Kod izvođenja žetve je vrlo bitan i njen kvalitet, odnosno da je minimalni gubitak i lom, kao i visoka čistoća zrna.

A kako se odvaja zrno i kuda putuje? Šta se događa sa slamom? Na kojim principima radi ova važna poljoprivredna mehanizacija možete pogledati u ovim kratkim edukativnim, zanimljivim i korisnim video materijalima.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=32ids3vGhpw

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4sP3E5spjN4

Izvor: agroklub