КАНАЛИЗАЦИЈА У КУЛИ ПРИКЉУЧЕНА НА ПОТИСНИ ВОД

Канализација у Кули коначно је прикључена на потисни вод и неће се више изливати у латерални канал ( “Смрдљиви бегејац”). Ускоро ће и канализација у Црвенки бити прикључена на потисни вод и фекалне воде ће заједно одлазити у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода који се налази у Врбасу, а чија је изградња почела још 2011. године. Да би централно постројење почело са пуним капацитетом, потребно је да се прво заврши канализациона мрежа у свим местима општина Кула и Врбас, која ће потом бити прикључена на постројење. Фекалне воде скупљају се у магистралном колектору, који се налази између Куле и Врбаса, одакле ће даље ићи у Централно постројење за пречишћавање отпадних вода који ће, како је предвиђено, прикупљати санитарне и индустријске воде.

Према речима Дамјана Миљанића директора ЈКП „Комуналац“ латерални канал у Кули ће остати, али ће се користити само за атмосферске воде. Он је додао да, када престане испуштање отпадних вода у Бегејац и када не буде више загађења, може да се почне са његовим измуљавањем.

Извор: Општина Кула