KNJIŽEVNO PREDVEČE SA SPISATELJICOM MARIJOM KOTVAŠOVOM-JONAŠOVOM U BIBLIOTECI „ŠTEFAN HOMOLA“ U BAČKOM PETROVCU

Uoči Slovačkih narodnih svečanosti u dvorištu Kulturnog centra u sredu uveče, 7. avgusta, održan je susret sa spisateljicom za decu i omladinu Marijom Kotvašovom-Jonašovom iz Kovačica. U prijatnoj atmosferi ispod krošanja, u programu su se čitali odlomci iz spisateljicinih dela. Razgovor sa samom spisateljicom, koja nije skrivala oduševljenje – što od broja prisutnih i pažnje posvećene joj tog predvečerja, vodila je direktorka biblioteke, Anna Spevakova. Kotvašova-Jonašova u svoja dela svrstava  intervjue dece isa majko ili bakom, takve svakodnevne domaće situacije, ili one iz školskih klupa, jer radi kao profesor slovačkog jezika u osnovnoj školi „Mlada pokolenja“ u Kovačici. Scene su izveli iliti textove čitali Marcela Gani, Emilija i Jana Gani, Želka i Marek Šuljan, Maša i Elene Lončar i Mariena Majera, Aneta Brtka, Ivana Lekar, Marcela Ljavo, Anabela Mijavec i Emilija Vujačić. Dajana-Jana Brna čitala je o piscu. U program su se savršeno uklopile muzičke tačke u izvođenju Ivete Kovač u pratnji njenog oca Samuela Kovača.

Ana Horvatova

LITERÁRNE POSEDENIE SO SPISOVATEĽKOU MÁRIOU KOTVÁŠOVOU-JONÁŠOVOU V KNIŽNICI ŠTEFANA HOMOLU  V BÁČSKOM PETROVCI

V predvečer Slovenských národných slávností na nádvorí Kultúrneho strediska v stredu podvečer 7. augusta sa uskutočnilo posedenie so spisovateľkou pre deti a mládež Máriou Kotvášovou-Jonášovou z Kovačice. V príjemnej atmosfére v chládku košatých stromov sa program niesol v čítaní úryvkov zo spisovateľkinej tvorby a rozhovoru so samotnou spisovateľkou, ktorá neskrývala oduševnenie z večierka – tak z počtu prítomných, ako i z venovanej jej pozornosti. Priamo so spisovateľkou hovorila riaditeľka knižnice Anna Speváková. Spisovateľka do textov zakomponúva rozhovory detí a mamy či starej mamy, také všedné domácke situácie, ktoré aj tie zo školských lavíc, keďže sama pracuje ako profesorka slovenčiny v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici. Scénky predviedli alebo texty predniesli Marcela Gániová, Emília a Jana Gániové, Želka a Marek Šuľanovci, Maša a Elene Lončarové a Mariena Majerová, Aneta Brtková, Ivana Lekárová, Marcela Ľavová, Anabela Myjavcová a Emília Vujačićová. O spisovateľke čítala Dajana-Jana Brnová. Do programu trefne zapadli hudobné body v prednese Ivety Kováčovej v sprievode svojho otca Samuela Kováča.

Anna Horvátová