КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАЊЕ СОМБОРСКЕ БОЛНИЦЕ

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је једна од већих здравствених установа секундарног нивоа из плана мреже здравствених установа у АПВ и Републици Србији. Она има изузетан значај у пружању здравствене заштите становиштву Западнобачког округа. У ОБ се годишње хоспитализује између 18 и 20 хиљада становника и уради између 9 и 10 хиљада операција. У претходном периоду је недовољно улагано у све сегменте рада, тако да је било тешко одржати дотадашњи ниво услуга, а још теже је било унапређивати их. Недовољно се улагало како у инфраструктуру тако и у медицинску опрему и људске ресурсе. Одговоре на многобројна питања о целокупној ситуацији у болници добили смо од директора др Драгана Растовића.

-Последњих неколико година евидентан је велики помак у свим сегментима. Уз велику подршку Покрајинског секретаријата за здравство, Министарства здравља РС, као и локалних самоуправа и других чинилаца учињени су крупни кораци унапред. Поређења ради, од децембра 2013. године па све до мог именовања крајем 2017 године, преко 140 запослених на неодређено време напустило је нашу установу, а у стални радни однос у истом периоду примљено је свега 55 младих колега и колегиница. Значајно је смањен и број специјалистичког лекарског кадра. Толико смањење броја стручних радника се негативно одразило на квалитет, а и квантитет пружања здравствене заштите и то су наши пацијенти сигурно осетили. Нова управа ОБ је одмах по ступању на дужност препознала овај проблем и, свесна затечене ситуације, уложила значајне напоре на превазилажењу наслеђеног проблема. За ових нешто више од две године прибавили смо потребне сагласности и до сада у радни однос на неодређено време примили чак 146 радника свих профила – од спремачица које су важан део система и чијим радом се ниво хигијене одржава на задовољавајућем нивоу, преко пратећих служби – техничких и административних радника, до самих носиоца система – медицинског кадра – сестара, техничара и лекара. За овај процес занављања потребно је време јер се систем урушавао дужи временски период, али смо за само две године успели у значајној мери да поправимо ситуацију. Трудићемо се да наставимо са оваквим трендом запошљавања и у наредном периоду.

Каква је тренутно ситуација са лекарским кадром?

-Када су лекари у питању, уложили смо додатне напоре како би што пре надокнадили недостатак специјалистичког кадра. Пре свега, примили смо 29 колега и колегиница у стални радни однос и тиме створили могућности да за чак 30 наших младих доктора медицине обезбедимо специјализације и уже специјализације. То је двоструко више у односу на просек из година пре мог доласка на чело установе и представља значајно финансијско оптерећење за нашу установу. У наредном периоду то ће представљати и организационо оптерећење јер ћемо бити у великом проблему када све ове колеге оду у установе терцијарног нивоа где морају наставити своје специјалистичко усавршавање. Наиме, ми немамо законских и финансијских могућности да запошљавамо лекаре који ће ове специјализанте мењати док су они на усавршавању ван ОБ Сомбор – у установама у Београду и Новом Саду. Због тога смо сада на задатку и улажемо велике напоре да се реорганизујемо и што лакше пребродимо наредне две – три године тако да овај изостанак лекара што мање осете наши пацијенти. Као резултат свих ових наших залагања, очекујем да ћемо за те две – три године добити значајан број нових специјалиста скоро свих грана медицине из којих наша установа пружа услуге.

Може ли ОБ пружити пацијентима сву неопходну негу са медицинском опремом коју поседује?

-Уназад две – три године улаже се значајна енергија на обнављању већ дотрајале опреме, набавке сасвим нове опреме као и на перманентном праћењу савремених трендова у развоју нових технологија. Тако, у циљу што већег повећања квалитета и веће приступачности здравствених услуга пацијентима, настојимо да уводимо нове здравствене технологије, па је и потреба за ангажовањем кадра још присутнија. У циљу унапређења рада у протеклих неколико година одобрене су и уведене следеће нове технологије – процедуре:

Лапароскопска колоректална хирургија(минимално инвазивна колоректална хирургија, урађено 58 операција)

Лапароскопска операција препонских кила и кила предњег трбушног зида(урађено 13 операција)

Лапароскопска апендектомија(операција слепог црева, урађено 48 операција)

ТХД процедура – Трансанална хемороидална деартеријализација(најсавременији начин лечења хемороидалне болести, урађено 13 операција.

Замена остеоартротично измењеног зглоба колена цементном протезом(урађено 10 операција)

Ангиографија ( до сада је обављено преко 600 дијагностичких интервенција и преко 50 терапијских интервенција – пласирање стентова у коронарне крвне судове, а  урађена је и прва перкутана интервенција код стеми инфаркта).

Сопственим средствима установе адаптиране су просторије за потребе интервентне кардиологије.

Шта у скорој будућности пацијенти могу очекивати на пољу побољшања здравствених услуга?

У скорије време очекујемо увођење још неколико нових процедура:

  1. Кардиоваскуларни стрес тест – тест оптерећења
  2. Стрес ехокардиографија контрасна – оптисон
  3. Биопсија широком иглом – Core Needle Breast Biopsy
  4. “Sentinel node“ биопсија – која се уводи као алтернатива дисекције пазушне јаме.
  5. Вакуум систем за убрзано зарастање рана

Све ове процедуре су минимално инвазивне оперативне процедуре које обезбеђују минималну трауму пацијената, брз постоперативни опоравак и повратак радне способности, мањи број постоперативних компликација, краћи боравак у болници, мање трошкове и боље резултате лечења од до сада конвенционално примењиваних оперативних техника.

До недавно су сви пацијенти који су имали индикације за прегледе и интервенције овим набројаним процедурама морали бити упућивани у установе терцијарног нивоа.

ОБ Сомбор у највећем делу свог пословања потпуно задовољава критеријуме и обим услуга које свака општа болница мора да пружи. У појединим сегментима наша установа пружа и шири дијапазон услуга у циљу повећања квалитета.

У Установи је изузетно изражен тимски рад на свим нивоима и у свим сегментима. Потврда за то је и да смо 11.01.2019. године од стране  Агенције за акредитацију здравствених установа Србије добили Сертификат о реакредитацији на максималних седам година.

На чију помоћ се највише ослања ОБ Сомбор и да ли је она адекватна потребама?

Када говоримо о занављању медицинске опреме као и набавци нове опреме највећу подршку добијамо од оснивача – Покрајинског секеретаријата за здравство који у последњих неколико година издваја значајна средства за ове намене. Од јануара 2018. године ОБ Сомбор је набавила:

– гастроскоп – за Одсек гастроентерологије Интерног одељења

– респиратор – за Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију

– 16-слајсни ЦТ апарат за Службу радиолошке дијагностике (за смештај новог скенера ОБ је из сопствених средстава финансирала адаптацију простора, а годишње се у нашој установи прегледа око 5500 пацијената и уради преко 8500 снимања)

– вишејезичне табле и путоказе у кругу болнице

– ново санитетско возило опремљено адекватном медицинском опремом за транспорт витално угрожених пацијената.

– систем за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Ендоскопског кабинета Одељења за хирургију (простор за опрему  адаптиран је сопственим средствима)

– 4К видео лапароскопски стуб најновије генерације за потребе сале опште хирургије

– парни стерилизатор запремине 450 литара са системом за припрему воде са омекшивачем за потребе Одељења за гинекологију и акушерство

– обезбедила услове и реализовала бушење бунара дубине 340 метара, затворила два стара бунара изграђена пре више десетина година и израдила елаборат о билансним резервама подземних вода за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану (пројекат је финансиран из сопствених средстава)

– батеријски моторни систем за сечење и бушење костију за потребе Одељења за ортопедску хирургију и трауматологију

– дигитални стационарни колор доплер ултразвучни систем са две сонде и програмом за стрес-ехо за потребе Интерног оделења

– нови ултразвучни апарат са три сонде за потребе Службе за радиолошку дијагностику (једна сонда је донирана)

– комплетну опрему за уролошку ендоскопију за потребе Одељења за урологију (постојећа опрема стара је преко 20 година)

– три нова апарата за лабораторијску дијагностику за потребе лабораторије у хирушком блоку

– хируршки аспиратор, шестоканални ЕКГ – апарат са 12 одвода, преносни синхрони – асинхрони дефибрилатор, 2 транспортна пацијент-монитора за потребе Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања

– један од најсавременијих на светском тржишту уређај за припрему воде и реверзну осмозу и израдила нове водоводне инсталације за потребе Одсека за хемодијализу Интерног оделења. У ОБ Сомбор дијализирају се 103 болесника са територије општина Сомбор, Кула, Оџаци и Апатин. За квалитет и продужетак живота дијализних пацијената једну од веома важних карика у дијализном ланцу чини уређај за припрему воде и реверзну осмозу, а досадашњи је био стар 18 година и често се кварио, тако да је набавка новог уређаја од непроцењиве вредности за ове пацијенте.

Какви су планови за 2020. годину?

Планом набавки и постављеним приоритетима у нашој установи се током 2020. године предвиђа набавка опреме, пре свега за она одељења и службе у којима постоје највеће потребе, а са циљем што бољег функционисања и квалитетнијег рада болнице у целини.

ОБ Сомбор је 2017. године уврштена у програм реконструкције и адаптације комплетне установе под покровитељством Министарства здравља РС, а које финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима РС. Овај капитални пројекат је део значајног улагања у објекте здравства, а у Сомбору се реализује први пут после скоро 35 година и подељен је у 3 фазе.

У складу са њим, ОБ Сомбор је донела нове стратешке циљеве и нови оперативни план. Тренутно се налазимо у реализацији прве фазе пројекта која подразумева изградњу новог објекта ОБ Сомбор који ће се градити на месту садашњег Одељења за плућне болести. Укупна процењена вредност израде пројектно–техничке документације прве фазе износи 22 милиона динара. Средства за реализацију овог пројекта обезбедили су Покрајински секретаријат за здравство и општине Западнобачког округа. Пројектни задатак за прву фазу је одобрен од стране Канцеларије 20.12.2018. године. 04.06.2019 године потписан је и уговор за израду комплетне пројектно – техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру комплекса на Војвођанској улици.

Председник Републике Србије, г-дин Александар Вучић је, приликом посете граду Сомбору у јуну 2019. године, и лично потврдио да су обезбеђена планирана средства потребна за реализацију изградње “нове болнице”. Канцеларија за управљање јавним улагањима одобрила је идејне пројекте и предата је комплетна документација за одобрење локацијских услова.

Тренутно се израђују пројекти потребни за добијање грађевинске дозволе.

На основу свега наведеног, може се очекивати да би грађевински радови на реализацији ове фазе могли да отпочну до краја 2020. године. Та фаза би подразумевала рушење објекта садашњег Одељења за плућне болести и, након тога, започињање радова на изградњи новог објекта. У новом објекту ће бити смештена сва одељења хируршких грана, предвиђена је изградња и опремање шест најсавременијих операционих сала, хирушке поликлинике са кабинетима, Службе за радиолошку дијагностику, а у подруму је планирано смештање нове, савремене јединице за централну стерилизацију и болничког вешераја.

Где ће се изместити одељења и како сте планирали да она функционишу за време грађевинских радова?

Да би Одељење за плућне болести несметано функционисало у овом периоду, предвиђа се његово пресељење у постојеће капацитете ОБ Сомбор, или уколико добијемо сагласност од Министарства одбране, у објекат некадашње Гарнизонске амбуланте где би могао бити премештен и АТД са реуматолошком амбулантом који је сада дислоциран од болнице и налази се у центру града у неусловној згради која је у власништву града Сомбора. Након завршетка прве фазе, уследиће друга фаза, која је истог значаја као и прва. Друга фаза подразумева реконструкцију, санацију и адаптацију садашњег Хирушког блока, изграђеног 1987. године. Тај објекат ће у будућности бити савремен интернистички блок у ком ће се, коначно, под једним кровом наћи сва одељења и службе ове гране медицине, као и њихова поликлиника и дијагностика. У овој фази најзначајније ће бити пресељење на ову локацију Одељења за неурологију са Апатинског пута.

Како је реч о највећем објекту у склопу ОБ од скоро 16 хиљада квадратних метара, планира се да се у адаптирани интернистички блок премести и Служба болничке апотеке и Техничка служба, те да се формира и савремени, обједињен, хитан пријем пацијената са две операционе сале за хитне интервенције и пратећим дијагностичким службама, као и део за дневну хоспитализацију. Нови објекат и садашњи хирушки блок ће на три етаже бити повезани топлим везама што ће додатно олакшати рад и функционисање свим, а нарочито медицинским радницима и значајној мери допринети већем комфору пацијената. За време извођења радова друге фазе скоро сва одељења ће неометано функционисати у својим садашњим просторијама.

У трећој фази предвиђена је реконструкција осталих објеката у кругу, рушење нелегалних објеката као и партерно уређење целокупне парцеле.

Након окончања све три фазе планира се комплетно пресељење свих преосталих одељења са локације на Апатинском путу у објекте на Војвођанској улици и обједињавање свих одељења у једну функционалну целину што ће допринети бољем функционисању, значајним уштедама и подизању квалитета здравствених услуга на територији Западнобачког округа.

Извор: Општина Апатин