КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2019. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години.
Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградне заштите, као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у АП Војводини у 2019. години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља.
Конкурс је отворен до 15. марта 2019. године.
Текст конкурса, правилник и образац пријаве са прилозима можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.