КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини.

Извор: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство