КОНКУРС ЗА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање изградње цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско – виноградарских култура и цвећа у циљу заштите од мраза – агротекстил, малч фолије и друго.

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у АП Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције, а за лица чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди , лица млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70%.

Право на подстицаје имају:

– физичка лица, предузетници и правна лица, у секторима воћа, поврћа и осталих усева.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 10.000.000,00 динара, односно 11.000.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи  21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 динара или већа од тог износа. Неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2018. године.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, која може да се односи на више сектора, као и за више намена у оквиру истог сектора.

Специфични критеријуми

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује право на суфинансирање инвестиције у одређеном сектору, ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане површине у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура уписаних у Регистар, и то:

– у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ха јагодичастог воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа,

– у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном простору и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору,

-у сектору осталих усева за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих усева.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, улица Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.

Извор: Општина Инђија