КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКОГ ЈЕЗИКА – KONKURSO PALA SIKAMNE RROMANE ČHIBAKO

Удружење “Истраживачи Роми“ из Жабља у оквиру пројекта „Језик се чува од туђих речи“, oбјавље kонкурс за литерарне и ликовне радове  за ученике од 1-8 разреда  основних школа, који похађају изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе. 

Конкурс је отворен do 6.11. 2018. године, а написане и нацртане радове треба послати на адресу:

Истраживачи Роми

Шајкашка 22

21230 Жабаљ

 Teме литерарних радова за ученике 4 – 8 разреда основне школе:

  1. Домовина је тамо где сам ја
  2. Ромски празници у мом крају

 Тема ликовних радова за ученике од 1-8 разреда основне школе:

  1. Путовање у прошлост

 Пристигле радове ће оценити Комисија и најбоље радове наградити у категоријама:

– најбољи литерарни рад ученика од 4-5 разреда; од 6-8 разреда

– најбољи ликовни рад ученика од 1-4 разреда; 5-8 разреда

Најбољи радови ће бити изложени 8. априла 2019. године на  Светски дан Рома у ОШ „Милош Црњански“ у Жабљу уз пригодан програм.

 

Ćidipe „Istraživača Rroma“, andar e Žablja ando projekto „ Čhib garavel pes katar avrenge alava“, putarda o kokursko pala lilarne thaj pinktorime buća pala sikamne katar 1-8 razredo fundoske školako, save džan po losarimsko predmeto „Rromani čhib elementoneca nacionalne kulturako“.

O konkurso si putardo džiko 6. 11. 2018. brš, a e ramosarde thaj e pinktorime buća trubun bičhalde pe adresa:

Istraživača Rroma

Šajkaško 22

21230 Žabalj

Teme ramosarimaske bućengo pala sikamne katar 4 -8 razredo fundoske školako:

  1. Mungri phuv si kote kaj sem me
  2. Rrome sumnale đesa ande mungro than

Tema pinktorime bićengo pala sikamne katar 1- 8 razredo fundoske školako:

  1. Dromaripe ande nakhli vrijama

Aresle buća dićhela e Komisija thaj majlačhe nagradila ande kategorije:

  • Majlačhi ramosardi bući pala sikamne katar 4- 5 razredo; katar 6 – 8 razredo
  • Majlačhi pinktorime bući pala sikamne katar 1-4 razredo; 5- 8 razedo

 

Majlačhe buća avena sikade 8. Aprili 2019. brš pe Lumnjako đes e Rromengo ande FŠ “Miloš Crnjanski” ande Žablja palo program pala kava đes.

 

 

Pala vojvođanske.rs

Aleksandra Nikolić