КОНКУРСИ ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Конкурсни позиви за пројекте у области енергетске ефикасности, отворени су у оквиру пројекта Хоризонти 2020 и трају до 10. септембра 2020. године, а у оквиру ових позива омогућено је учешће Републике Србије као ”придружене државе”.

С обзиром да се позиви односе на енергетску ефикасност у зградама, њихова паметна решења и др, већина позива је у циљу дисеминације корисних решења и информација. 
У наставку достављамо четири пројектна позива објављена од стране Европске комисије (ЕК) у области енергетске ефикасности, а у оквиру следећих тема: 
 
B4E-11  Финансирање за улагања у енергетску ефикасност – Financing for energy efficiency investments – (интегрисање финансирања енергетске ефикасности/ иновативне шеме финансирања)

B4E-12 Национални округли столови за спровођење иницијативе Паметног финансирања за Паметних зграда – National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 

B4E-13 Агрегација – помоћ у развоју пројекта – Aggregation – Project Development Assistance

EC-5 Подршка јавним институцијама у покретању енергетске транзиције – Supporting public authorities in driving the energy transition

Детаљније информације о конкурсној процедури и потребној документацији доступне су на горе наведеним линковима.  

ЕАСМЕ Енерџи тим (EASME Energy team) је такође припремио видео записе за сваку од тема обухваћених овим отвореним позивом:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/support-applications.

На овој веб страници можете наћи и додатну подршку за своју апликацију, као што су смернице и приручници, везе до ваших националних контаката особа (National Contact Point) који могу да пруже персонализовану подршку и одговоре на важна и често постављана питања. 

Можда ће вас занимати и видео запис о томе како припремити одличан предлог пројекта – A video recording on how to prepare an excellent proposal.