КРЕЧЕЊЕ РУСИНСКЕ ШКОЛЕ ЈЕ ПРИ КРАЈУ – БИЛЄНЄ РУСКЕЙ ШКОЛИ ПРИ КОНЦУ

Јесење уређење Ђурђева је редовна делатност Месне заједнице Ђурђево, односно њене Општине Жабаљ. Овогодишњи радови су почели крајем прошлог месеца а од тада су јавне површине уређене на више места. Посао приводе крају, а недавно су почели да уређују и Русинку школу која је под заштитом Завода за заштиту споменика Војводине.

Првенствено су на неколико локација у Ђурђеву уређене стазице, а затим подпуно замењена стаза испред зграде Месне заједнице и сеоске амбуланте. Орезано је суво зеленило и постављен нови кров изнад места где се чекају автобуси. Иако делују као небитне ситнице, ове детаље у уређену грађани Ђурђева поздрављају веома позитивно.  

Почетком овог месеца почело је и уређење спољашње фасаде некадашње Русинске школе која и даље носи тај назив, без обзира што је у њеним просторијама Предсшколса установа „Ђурђевак” и Русинско оставиште, односно музеј. На згради је поправљена фасада, а затим су офарбани дрвени делови зграде, прозори и спољашње греде. Мајстори још увек фарбају фасаду, а јуче је испред ове зграде постављена метална конструкција за остављање бициклова тако да зидови више неће бити оштећени због остављања истих.

Радове извршава фирма „Тис градња” из Београда, финансира Покрајина и локална самоуправа. Претпоставка је да ће се радови завршити ових дана.

 За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Єшеньске ушорйованє Дюрдьова порядна дїялносц Месней заєднїци Дюрдьов, односно єй Општини Жабель. Тогорочни роботи почали концом прешлого мешаца, а од теди явна поверхносц ушорена на вецей местох. Роботи ше помали закончую, нєдавно почали ушорйовац и Руску школу котра под защиту Заводу за защиту памятнїкох Войводини.

Першенствено на даскелїх местох у центре Дюрдьова оправени дражки, а потим у подполносци заменєна дражка опрез будина Месней заєднїци и валалскей амбуланти. Орезане сухе желєнїдло и поставене нове надкрице над местом дзе ше чекаю автобуси. Гоч тоти оправки випатраю як нєзначни дробнїци, тоти деталї у ушореню гражданє Дюрдьова поздравяю барз позитивно.

Початком того мешаца почало и ушорйованє вонкашнєй фасади дакедишнєй Рускей школи котра и надалєй ноши тоту назву гоч у єй просторийох Предшколска установа „Дюрдєвак” и Руска одлога. На будинку санирована фасада, а потим офарбени древени часци на будинку, облаки и вонкашнї греди. Маляре ище вше билєня фасаду, а вчера опрез того будинка поставене метални конструкциї за охабянє бициґло та мури нє буду вецей очкодовани пре операнє истих.

 Роботу окончує фирма „Тис ґрадня” з Беоґраду, финансує ю Покраїна и локална самоуправа. Предпоставка же ше роботи юаконча тих дньох.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв