КРОЗ LEADER ДО ПАРТНЕРСТВА И ЛОКАЛНОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Протекле недеље у Гудурици, одржана је прва КОНФЕРЕНЦИЈА – Кроз LEADER до партнерства и локалног руралног развоја пладиштанских, вршачких и белоцркванских села. На Конференцији су се учесници упознали о LEADER приступу и изради Локалне Стратегије ЛАГ-а ТАМИШ – ТОРОНТАЛ – БРЗАВА из суседне Румуније и кроз отворену дискусију са гостима упознали се са проблемима који су они имали око реализације Стратегије.

Конференцију је отворила председница Удружења СЕЛА ПЛУС Денијели Боу, а председавао је Мирослав Ступар, члан Градског већа за привреду Града Вршца који је и дао уводну реч. Шта је LEADER приступ за развој села присутнима је објаснио председник удружења ЛАГ-а ТАМИШ – ТОРОНТАЛ – БРЗАВА Јоан Јон, искуства ЛАГ-а из Румуније око израде и реализације њиховог првог Локалног стратешког плана присутнима је презентовао Дута Георге програмски директор ЛАГ-а ТАМИШ – ТОРОНТАЛ – БРЗАВА. После дуже отворене дискусије дефинисани су закључци Конференције и правци даље сарадње.

Конфереција је део пројекта Кроз LEADER до партнерства и локалног руралног развоја пладиштанских вршачких и белоцркванских села чији је циљ да кроз јавне дебате упозна учеснике са LEADER приступом и припреми становнике села за израду локалне стратегије за развој села која треба да убрза развој агро бизниса, занатства, агро туризма, удружења, екологије, социјалне заштите и инфраструктуре у селима Града Вршца и општинама Пландиште и Бела Црква а чију ће израду и реализацију спроводити, Удружење СЕЛО ПЛУС, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије у оквиру програма ИПАРД за подршку руралном развоју у Србији.

Извор: Град Вршац