KVALITETAN RASAD “CARSKE BAŠTE” ZA USPEŠNU PROIZVODNJU POVRĆA

Proizvodnji povrća zdravstveno bezbedan i kvalitetan rasad je prioritet.

Takav rasad moguće je proizvesti u strogo kontrolisanim uslovima, uz primenu optimalnih tehničko-tehnoloških rešenja.

U rasadniku “Carske bašte”, u stakleniku na preko 2000 kvadratnih metara, proizvodi se rasad povrća za potrebe ovog preduzeća i povrtara kooperanata.

“Očekujemo da ćemo proizvesti veću količinu rasada obzirom da će kooperanti koji su ove godine potpisali ugovor sa nama kupovati rasad od nas, a tu su i stari kooperanti koji već duže vreme koriste naš kvalitetan rasad”, kaže agronom Vesna Nikolin i dodaje da spoj znanja i iskustva dovodi do odličnih rezultata čiji je krajnji proizvod zdrav rasad ujednačenog kvaliteta koji ima dobro razvijen korenov sistem. 

“Kaljenjem rasada i tretiranjem biološkim sredstvima stvaramo izuzetno kvalitetne biljke. Pridajemo važnost imunološkom sistemu biljke. Koliko je to značajno pokazalo se ove godine, jer su naše biljke lakše podnele stresne situacije. Zbog dobrih preduslova koje smo stvorili za proizvodnju rasada, u mogućnosti smo da pored klasične proizvodnje rasada od 5-6- listova, sada radimo i samonaklijavanje. To možemo zato što u opremljenom stakleniku imamo odlične uslove za proizvodnju rasada. Koristimo vazdušnu zavesu koja daje mogućnost zadržavanja toplote. Podno grejanje je podeljeno na sektore, pa u istoj prostoriji imamo četiri do pet različitih biljnih vrsta sa različitim temperaturnim zahtevima i jednostavno putem kontrolne table podešavamo temperaturu i biljka dobija neophodne uslove za razvoj. U stakleniku imamo stolove za inkubaciju i jarovizaciju. Na inkubacionom stolu ubrzavamo klijanje što nam omoguaćava da proizvedemo i veći broj biljaka”, objašnjava Nikolin.

Supstrat za setvu se priprema u za to namenjenoj mašini. Tu je i rampa za navodnjavanje koja kroz proizvodne sektore svim biljčicama daje ujednačenu količinu vode. Kroz ovaj sistem i zaštita je ujednačenija i bolja.

U stakleniku je sve podređeno proizvodnji zdravstveno bezbednog rasada. Nikolin kaže da je prioritet zaštititi staklenik i sačuvati rasad od eventualne kontaminacije uzročinicima bolesti ili štetočinama. Tako, kako kaže Nikolin, tacne za rasađivanje su za jednokratnu upotrebu, te ih kupci ne vraćaju. Vodi se računa o redovnom provetravanju, tu su i trake za identifikaciju naleta insekata. 

Izvor: poljosfera