ГAРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ ПРЕДСТАВИО ЛИНИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Задружни савез Војводине и осигуравајућа компанија ДДОР, организовали су у Привредној комори Војводине скуп посвећен унапређењу пољопривреде у АП Војводини. Обраћајући се присутнима, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић, истакао је да је изузетно важно радити на јачању задружног покрета јер, како је рекао, то је начин да мали и средњи произвођачи сачувају своје интересе на тржишту. Покрајински секретар је најавио и то да ће у 2018. години наставити све подстицајне мере као лане, уважавајући критеријуме и ограничења која са собом носи ИПАРД. Управо у вези са тим, Гаранцијски фонд АП Војводине има припремљену комплетну логиститику за све заинтересоване који желе да конкуришу за средства из ИПАРД фондова, рекао је између осталог директор Гаранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић. Он је присутнима презентовао на који начин Фонд помаже подстицању развоја пољопривреде, унапређењу саме производње путем набавке механизације, куповине земљишта, изградње складишних капацитета, прерађивачких погона … Раковић је представио и нове гарантне линије Гаранцијског фонда, међу којима је велико интересовање међу пољопривредницима изазвао конкурс за набавку репроматеријала за предстојећу сетву, осносно, краткорочни кредити за набавку семена, ђубрива, сточне хране, и горива. На скупу који су Задружни савез Војводине и осигуравајућа компанија ДДОР, организовали су у циљу унапређења пољопривреде у АП Војводини, поред Гаранцијског фонда АПВ и ресорног покрајинског секретаријата, своје програме представили су Покрајински фонд за развој пољопривреде, Развојни фонд АП Војводине и компанија НИС.