ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН БЕЉАНСКЕ БАРЕ

Ученици ОШ „Петар Драпшин“ из Турије, заједно са љубитељима природе, обележили су јуче 24. мај – Дан Бељанске баре. За ову прилику били су планиране посете заштићеном парку природе крај Турије, акције уклањања смећа, вожња чамцима и шетња, али су лоше временске прилике програм преселиле у зграду школе, у којој су одржане пригодна приредба и две еколошке радионице. Акције на терену биће изведене са доласком лепших дана.

У организовању и обележавању Дана Бељаснке баре партнери општине Србобран били су ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине, чији су представници одржали поменуте едукативне радионице. 

„Наша Месна заједница се труди да се природно богатсво које имамо, а то је наша Бељанска бара, очува и унапреди. Важно је да и децу томе учимо, као и да сами, колико можемо, спроводимо акције уређења“, рекао је председник савета МЗ Турија Милош Јовановић. 

Др Илија Газепов, члан Општинског већа, искористио је прилику да поново гласно упути апел свим грађанима да чувају животну средину. „Природа нам је даровала један велики бисер, велико богатство као што је Бељанска бара. Имамо овде још два велика природна водотока и то све чини изврстан амбијент, али, нажалост, не знамо ово богатство да користимо у великој мери. Треба што више едуковати децу, само тако ћемо имати чисту и здраву природу. Очекујем да просветни радници интензивирају едукацију кроз еколошке радионице и разне акције“, истакао је др Газепов.

Свечаност у ОШ искоришћена је и за доделу награда ауторима најбољих литерарних и ликовних радова на тему „Бељанска бара“ – у првој категорији награђени су: Соња Рајић, ОШ „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ; Михаило Мркшић, ОШ „Вук Караџић“ Србобран; Стефан Зеремски, ОШ „Петар Драпшин“ Турија, а у другој категорији: Фостос Лена, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран; Ђорђе Гаврилов, ОШ „Вук Караџић“ Србобран; Тамара Каћански, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран.

Иначе, Парк природе Бељанска бара налази се у централној Бачкој, и заједно са реком Кривајом се улива у Велики бачки канал код Турије. На овом простору живи свет је у великој мери задржао карактеристике из прошлости. Овде се налази преко 80 таксона флоре, 10 биљних заједница, многобројне врсте инсеката, 23 врсте риба, 7 врста водоземаца, пет врста гмизаваца, 136 врста птица и велики број сисара, а многе врсте су заштићене. Бељанска бара представља значајно очувано влажно подручје, које се може похвалити бројним ретким врстама биљака и животиња у воденим, влажним и мочварним заслањеним стаништима. На њој се гнезде и заустављају многе врсте птица, а такође је мрестилиште аутохтоних врста риба: златног караша, лињака, чикова и балавца.

Европски дан паркова обележава се 24. маја већ 90 година, а у Србији 19 година. Оосновна намера је да се грађанима упути апел о важности зелених површина. Исти датум – 24. мај, одређен је и за обележавање дана Бељанске баре.

Извор: Општина Србобран