ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 17 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је у текућој години доделио подстицајна средства у укупном износу од 17 милиона динара за развој саобраћаја и путне инфраструктуре на територији АП Војводине. Покрајински секретар, Ненад Грбић, уручио је данас уговоре представницима тринаест локалних самоуправа са територије Војводине.

Средства су додељена Сремској Митровици, Новој Црњи, Шиду, Бачком Петровцу, Пећинцима, Сремским Карловцима, Беочину, Иригу, Оџацима, Кули, Сенти, Новом Кнежевцу и Бечеју.

Бесповратна средства намењена су за подстицање изградње саобраћајне сигнализације и постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја у зонама школа и зонама успореног саобраћаја, потом за постављање брзинских дисплеја у насељеним местима и опремање раскрсница и пешачких прелаза у насељеним местима светлосном саобраћајном сигнализацијом.

Извор: ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај