ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 28 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

Бесповратна средства намењена развоју туризма на територији АП Војводине, подстицањем модернизације туристичких потенцијала и унапређења покрајинске туристичке понуде на локалу, у укупном износу од 28 милиона динара, додељена су конкурсом Покрајинског секретаријата за привреду за текућу годину. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, уручио је данас уговоре представницима четрнаест локалних самоуправа са територије Војводине, добитника средстава.

Овим конкурсом Секретаријат је суфинансирао стратешке туристичке пројекте, израду планске и пројектне документације од значаја за унапређење туристичке понуде локалне самоуправе, као и израду и постављање туристичке сигнализације. Поред тога, суфинансирано је и уређење грађевинског земљишта и изградња, односно унапређење постојеће комуналне инфраструктуре, као и реконструкција, изградња и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за функционисање и развој туризма.

Средства по конкурсу су била намењена и уређењу земљишта за општу рекреацију, али и развоју бањско-здравственог туризма.

Потпредседник Ђоковић је напоменуо да је упркос скромним средствима за овај конкурс, ипак извучен максимум у оквиру многих обухваћених области.

,,Прошлогодишње субвенције за развој туристичких потенцијала на нивоу локала су показале резултат након анализе, те тежимо да кроз наше конкурсе водимо рачуна не само о туристичком потенцијалу, већ и да уважимо потребу за уједначавањем локалног развоја. Свака инвестиција у туризам, нарочито у манифестације, конгресни и конференцијски туризам, мултиплицира се седам до тринаест пута, преливајући се у све друге домене друштва локалне заједнице“, рекао је Ђоковић, нагласивши да је предметни конкурс од изузетног значаја, с обзиром да је један од три стратешка стуба развоја политике Покрајинске владе управо туризам.

Ђоковић је истакао да туризам, као привредна грана, показује значајну динамику раста, чак и до тринаест одсто на годишњем нивоу у Војводини.

,,Војводина почиње да се обликује као туристичка регија, захваљујући Стратегији развоја туризма, док се појављују и значајни инвеститори у домену туризма. Пројекат изградње велнес и спа центра у Врднику, те улагање у Палић, као следећу дестинацију, представљаће мотор развоја свеукупног туризма. Наведено ће Војводину засигурно позиционирати као једну од водећих туристичких регија у континенталном делу Европе“, рекао је Ђоковић.

Он је додао да је заједнички циљ у Покрајинској влади и да се пољопривреда повеже са туризмом, те да се употпуни ланац, који јесте део сваке туристичке дестинације у смислу ,,од њиве до трпезе“, а што доноси нову материјалну вредност у пољопривредној производњи.