LOPOVLUK NA POLJIMA KAO ELEMENTARNA NEPOGODA

”Vlasnici zasada moraju da znaju da je naš posao pre svega obilazak državnog zemljišta od uzurpacije i to se čuva 24 sata. Naravno da kada prođemo, pa uočimo da se nešto dešava na privatnoj zemlji reagujemo, kako ne bi došlo do skidanja ili paljenja roda, a i lovci obilaze i čuvaju šume. Sveukupno, malo nas je, samo dvojica poljočuvara, a atar je ogroman, mada znamo mi koja je čija parcela. Zbog svega, poljoprivrednici moraju i sami da se bolje organizuju”, objašnjava Goran Stamenković, jedan od dvojice poljočuvara starčevačke službe.

Poljoprivrednici pak kažu da lopovi rade sistematski, više puta obiđu teren, a onda munjevito reaguju, pa iako mnogi od njih gotovo i ne napuštaju svoje parcele, mora nekada i da se ljudski odspava, ali onda ozbiljno rizikuju da ostanu bez roda. I tako je na sve tri strane Pančeva okruženog naseljima i plodnim poljima sa kojih stižu vapaji ratara, povrtara, voćara, bostandžija… i sve češće pčelara.

Sezona je poranila, pa su u njive požurili i lopovi. Prvo je na udaru bila boranija, pa kukuruz šećerac, dobar rod kajsija, bresaka i bostana, a kalendar lopovskih zahvata produžava se ka karfiolu, kelju, paprici, redom do kupusa. Ratarski zasadi, takođe su na udaru, pa je ranijih godina bivalo ”požnjeveno” i nekoliko lanaca suncokreta i obran kukuruz, a u zatalasanoj Deliblatskoj peščari pčelari se u sezoni ne odvajaju od svojih košnica i kamiona sa pčelinjacima.

Redovno se obaveštava policija, oni dođu i sačine zapisnik, kao i poljočuvari koji patroliraju danju, ali se ozbiljne krađe, dodaju oštećeni uglas, tada i ne dešavaju. Konstatuje se šteta, podnese krivična prijava, no nikada niko nije uhvaćen. Nije nepoznato da lopovi idu u grupama, noću, a na udaru su najviše polja i oranice ”na izvolte” – one koje udaraju na put.

Na udaru i sistemi za navodnjavanje

Posebna muka povrtara je kažu i sa kompletnom aparaturom za navodnjavanje, pa svakoga dana moraju da je dovlače, montiraju i nanovo pakuju svake večeri, jer se ”pozajmljuje” i oprema – rasprskivači, creva, alat i ručne pumpe.

Lopovluk poprima razmere elementarne nepogode, kojih ovde za razliku od drugih krajeva, ove godine nije bilo. S druge strane, mišljenja su da bi više novca dobijenog od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, trebalo da se opredeli za bolju organizaciju poljočuvarske službe i uređenje atarskih puteva.

Izvor: Politika