LOVAČKO DRUŠTVO „FAZAN“, GOSPOĐINCI

U nedelju je lovačko društvo „Fazan“, iz Gospođinaca organizovalo sa svojim gostima lov na zeca.

Lov je bio veoma upešan, a večera i druženje nakon toga još uspešniji.

Družeći se sa njima saznajemo:

 • Lov na ovim prostorima datira od pre početka I svetskog rata, tada je to bila privilegija Austro – Ugarske gospode i plemstva.
 • U arhivi društva nema pisanih tragova o tom vremenu, moguće je da postoje u nekim ličnim papirima starih Gospođinčana, a da njihovi naslednici neznaju za to.
 • Prvi pisani tragovi datiraju od osnivanja Lovačkog saveza vojvodine, gde su Gospođinčani bili članovi i osnivači.
 • To su bili 19 članova iz porodica. Šokić, Vuksanov, Pejić, Stepanov, Buzarski, Isakov, Konjević, Ćurčin, Subotić, Vlaović, Mašić, Popov-Žikelić, Popov-Ackov, Vujkov i dr.
 • Monografija Lovačkog saveza je puna istorijskih činjenica o ovom društvu npr. 1928 godine 10.novembra održana je hajka, u kojoj su učestvovala 32 lovca, koji su odstrelili 198 zečeva.
 • Društvo se finansira od članarine, prodaje divljači i lovnog turizma.
 • Do 1975 godine društvo nije imalo svoje prostorije već se za lov okupljalo u kafanama  kod „Baba Dare“, i kod „Žarice“, a ponekad i kod kuće nekog od članova društva
 • Marta meseca 1975 godine društvo kupuje od ugostiteljskog preduzeća “ Bačka“, ugostiteljski objekat sa sve invetarom koji se tada zvao „Vojvodina“. U ovome objektu se i danas nalaze a ime objekta je promenjeno u „Lovac“.
 • Devedesetih godina zbog velike inflacije i ratova interesovanje za lov i lovni turizam opada.
 • Nakon toga društvo ponovo svoje aktivnosti podiže na viši nivo i uspeva 2007 godine da renovira svoj objekat uloživši u njega 47.000 evra.
 • Društvo u skladu sa planovima gazdovanja sprovodi sve svoje aktivnosti u cilju zaštite i uzgoja divljači, stara se o očuvanju prirodnih staništa, izrađuje i održava lovne objekte, u lovištu vodi kontrolu odstreljenih divljači i još mnogo toga.
 • Danas društvo broji 67 članova i domaćinski gazduje na 5440 ha lovišta.
 • Društvo ostvaruje dobru saradnju sa svim susednim lovačkim organizacijama, i svim privrednim i društvenim subjektima.
 • Članovi društva ističu svoju želju da im fondovi divljači budu puni i kažu „Lov je škola građanskih vrlina, u kojoj se pojedinac uči redu, disciplini, odvažnosti i hitrini.Ne težimo za većim brojem lovaca, već za njihovim kvalitetom“.

Ovakvim odnosom prema lovu koji je po njima „najlepši sport“, lovci iz Gospođinaca pokazuju veliku odgovornost i marljivost u svom radu.

Ne postoji ni najmanja sumnja da će u budućnosti biti nešto promenjeno u njihovom radu i domaćinskom gazdovanju nad lovištem.

Na nama je da se sa njima pozdravimo, uz njihov tradicionalni pozdrav „Dobar pogled i čvrsta ruka“.

Za vojvodjanske.rs: M. Živković