LSV UOČILA NIZ GREŠAKA U NACRTU ZAKONA O KLIMATSKIM PROMENAMA

Liga socijaldemokrata Vojvodine je u nekoliko navrata upozoravala na to da Republika Srbija nema vremena da čeka na usvajanje i implementaciju strateškog dokumenta u borbi protiv promene klime i da to dokazuje suša koja je letos zadesila našu zemlju, kao i nedavne poplave.

Negativni efekti porasta temperatura širom sveta su prisutni u svim oblastima, počev od poljoprivrede i vodoprivrede ili šumarstva, do dostupnosti hrane i vode i uticaja na zdravlje ljudi. Posledice najviše osećaju ugrožene grupe stanovništva: stariji, poljoprivrednici i siromašni i hronični bolesnici.

Trend rasta maksimalnih dnevnih temperatura, broja tropskih dana i noći, kao i značajne promene u godišnjoj raspodeli padavina, ukazuju na to da je promena klime uveliko prisutna i za očekivati je da se takav trend nastavi i tokom narednih godina, pa većina zemalja članica EU već ima, ne samo taj i takav dokument, nego i Strategiju adaptacije na promenu klime, koja je usmerena na nov način obavljanja aktivnosti u skladu sa izmenjenim prirodnim uslovima.

Upravo zato, stručni saveti za zaštitu životne sredine, poljoprivredu, zdravlje, nauku i saobraćaj, pažljivo su analizirali Nacrt zakona o klimatskim promenama i upozoriće javnost na niz uočenih nepravilnosti.

Na sastanku nekoliko stručnih saveta je konstatovano da bi najbolji put za kvalitetno, trajno i efikasno uređenje problematike emisije gasova staklene bašte (GHG) bio da Vlada Republike Srbije donese Strategiju sa Akcionim planom kojom bi definisala sve aktivnosti u vezi sa odgovorom Republike Srbije na promenu klime, projektovanim potpunosti u skladu sa zahtevima Evropske unije, a nakon toga zakon i, u kratkom roku (definisanom Akcionim planom) sve prateće propise, planove i programe kojima će se osigurati efektivna primena zakona.

Umesto toga, krenulo se obrnutim putem i priprema se zakon o klimatskim promenama koji se u stvari ne odnosi na celokupnu oblast, nego fokusira na samo jedan deo, odnosno umanjenje emisije gasova staklene bašte.

Pristup ovoj problematici koji je vidljiv iz Nacrta zakona, ukazuje na odsustvo jasnog razumevanja ozbiljnosti i dubine problema s kojim se država suočava i vizije vlasti o načinu rešavanja tog problema. Ovo je najočitije u potpunom odsustvu odredbi kojima bi se definisala uloga lokalne samouprave u složenim aktivnostima i procesima koji se uređuju zakonom.

Upozoravamo i da nekoliko, verujemo slučajnih propusta, poput prenosa javnih ovlašćenja fizičkim licima, ili odredbi u kojima se po svoj prilici sa određenom namerom izbegava korištenje dobro poznatih pojmova kao što su granične vrednosti emisija zagađujućih supstanci – ostavlja prostor za zloupotrebe.

Ukratko, pristup vlasti koji je vidljiv iz predloženog Nacrta zakona, izaziva sumnju da se zakon donosi samo zbog toga da bi država bila u prilici da otvori Poglavlje 27 posvećeno zaštiti životne sredine u Pregovorima o pristupanju EU, ali bez jasne vizije i namere da se problem emisija GHG zaista kvalitetno i dobro uradi.

Svesni ogromnog značaja uspostavljanja sistema kontrole GHG emisija za našu zemlju, LSV smatra da je daleko bolje bez ikakve žurbe pripremiti propise kojima se uređuje ceo sistem kontrole GHG, u kontekstu odgovarajućih zahteva EU koji se odnose na emisije zagađujućih supstanci iz industrijskih postrojenja i na trgovinu gasovima staklene bašte (EU Emission Trading System).

Izvor : LSV