МАЂАРСКА РАЧУНА И НА СРБИЈУ, КАО НА ДЕО СРЕДЊОЕВРОПСКОГ САВЕЗА