MALINA TULAMEDŽIK

Tulamedžik je rana sorta maline, jaka, bujna, veoma prinosna, krupnih svetlo – crvenih plodova, slatkog ukusa koji su odlični za prodaju u svežem stanju. Sezona branja: Tulamedžik pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 10. juna, a u višim oko 20. juna. Ubiranje plodova počinje 10 dana pre sorte Tulamin i traje oko 30 dana. Kvalitet ploda: Tulamedžik ima veoma krupne plodove prosečne težine 7,5 gr kompaktnog oblika, sjajne svetlo crvene boje i odličnih skladišnih osobina u svežem stanju kao i za zamrzavanje. Ukus ploda je veoma prijatan i kao takav je pogodan za prodaju u svežem stanju i veoma je važno da pristiže ranije od svih sorti maline (početak juna). Upotreba ploda u svežem stanju: Tulamedžik je tražena sorta maline u celom svetu za svežu konzumnu upotrebu u malim pakovanjima (125 i 250 gr). Plodovi mogu na temperaturi od +2 do +4°C biti sveži do 12 dana i pri tom odlično podnose transport na udaljena tržišta kao što su EU i Rusija. Za svežu prodaja, plodovi se beru u 60% fiziološke faze zrelosti (roze boje) direktno u male posude ili gajbe i što pre idu u pothladu i na tržište. Veoma je laka za branje, jer se plodovi nalaze na vrhu tokom proleda. Otpornost: Tulamedžik ima odličnu tolerantnost na bolesti i koren je otporan na gljivicu Phytophthora. Preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine. Preporučuje se kontrola grinje koja može uticati na kvalitet oprašivanja, a time i na oblik ploda, tako da su plodovi nepravilnog oblika. Karakteristike na polju: Tulamedžik je veoma bujna sorta maline sa podignutim izdancima, kojima se lako manipuliše. Sadnja se obavlja u jesen ili na prolede u razmaku od 0,3 x 3 m (8.250 kom/ha). U praksi se pokazalo da je preporučljivo postavljanje podveze sa bočnih strana na visini od 0,8-1,5 m u širini od 0,7 m na koje de se grane nasloniti, jer u suprotnom se mogu poviti i slomiti pod teretom ploda. Po završetku branja, izdanci se prekrate do površine zemlje i uklone sa parcele ili se ostave za prolede i vežu u špalir 6-7 kom/m i pristižu na branje u maju mesecu. Nakon završenog branja se prekrate stari izdanci, a u međuvremenu izbijaju novi izdanci koji daju plodove naredne godine. Tulamedžik je veoma bujna i treba primenjivati đubriva sa manje azota.

Autor: Tošković Milan

Izvor: PSSS