МАЊЕ БЛАТА НА УЛИЦАМА МАЛЕ РЕМЕТЕ И РИВИЦЕ

Радници ЈКП „Комуналац“ из Ирига посули су туцаником атарске и споредне путеве у Малој Ремети и Ривици.

Пољопривредници ових месних заједница годинама се сусрећу са проблемом приласка својим њивама након обилних падавина, јер блато које се створи онемогућава пољопривредним машинама да дођу на своја одредишта. Захваљујући средствима Покрајинског секретаријата за пољопривреду и средствима Општине Ириг, ови путеви су насути туцаником у дужини до 1 km.

Драган Милошевић, председник Месне заједнице Мала Ремета, изјавио је да атарски путеви у његовом месту никада до сада нису рађени и да ће ова промена много олакшати пољопривредницима, али и онима који ту имају своје викендице, јер ће оне напокон бити повезане са селом. Поред атарских путева, сређен је прилаз сеоском гробљу.

Блато је искорењено са улица Мале Ремете – закључује Драган Милошевић.
У Ривици, поред атарских путева, посуте су ћуприје и попречне улице које повезују Улицу Маршала Тита са улицама Војвођанских бригада и Палих бораца, и уређене одговарајућим пропустима за воду. Олакшан је и прилаз јавној чесми пијаће воде која је од великог значаја за Ривичане.

Извор: Општина Ириг