MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „14TH ECERS CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS IN CERAMICS“

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad se, od 20. do 23. oktobra 2021. godine, održava međunarodna konferencija: „14th ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics“. Konferencija je uvrštena u listu zvaničnih skupova Evropskog keramičkog društva i ima visok rejting, što je i ove godine u potpunosti opravdano učešćem oko 120 naučnika (od kojih je oko 20 profesora i doktora nauka) iz 28 zemalja (Alžir, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Mađarska, Maroko, Nemačka, Norveška, Portugal, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija).

Na svečanom otvaranju Konferencije u Rektoratu UNS, prisutnima su se obratili prof. dr Đorđe Herceg, prorektor za nastavu i studentske aktivnosti Univerziteta u Novom Sadu, dr Branimir Bajac, naučni saradnik, Institut BioSens, dr Andraž Kocjan, predstavnik Evropskog keramičkog društva (ECerS), dr Branko Matović, predsednik Društva za keramičke materijale Srbije, i prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Na Skupu će biti prezentovano 8 predavanja po pozivu i oko stotinu usmenih izlaganja mladih naučnika. Pozivni predavači su renomirani stručnjaci i lideri u oblasti materijala, nanotehnologija i nanoelektronike iz vodećih evropskih istraživačkih centara.