МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР НИКОЛА ЖИВКОВИЋ НА ТУРНИРУ УЛИЦА У ГОСПОЂИНЦИМА

„Турнир улица 2019” у Госпођинцима овог лета одпочео је почетком јула и од тада се свако вече одржавају ноћних турнира за јуниоре, сениоре и кадете. У оквиру њега одржана су три Меморијална турнира са истакнутим именима Госпођинчана који више нису међу нама – Милош Тепић Лела који изгубио битку са болешћу и који је био истакнути фудбалер сеоског ФК „Јединства”, Дарко Додић бивши милиционер који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи, а јуче у петак 26. јула одржан је у име најмлађег међу њима, у име Николе Живковића некадашњег фудбалера сеоског ФК „Јединства” који је настрадао у саобраћајној несрећи крајем 2017. године.  

На „Меморијаном турниру Никола Живковић” играли су многи Николини пријатељи, школски другови и некадашњи саиграчи. У његово име такмичиле су се сениорске екипе ФК „Јединство” из Госпођинаца, ФК „Слога” из Темерина, екипа „Ученици Средње школе „22. Октобар” из Жабља и екипа „Николини другари” из Госпођинаца са којима је често играо баш на Турнирима у оквиру госпођинског „Турнира улица”. Иако је на овом турниру победила екипа ФК „Јединство” она је била синболична. Најважније је било подсетити се значаја живота, својих вољених и оних који више нису међу нама. У то име организатори су и ове године учесницима меморијалних турнира поклонили мајице са ликом и надписом имена поменута три Госпођинчана као и са лепом поруком на њој „Заувек у нашим срцима”.

Турнири у оквиру „Турнира улица 2019” у Госпођинцима се одржавају свако вече на спортском полигону у центру Госпођинаца од 18.30 сати, тирају до 23 часова. Прво играју најмађи, а такмичење се завршава са утакмицом најстаријих. За све три узрасне групе финале ће се одржати у понедељак 29. јула.

Орґанизацију Турнира улица помогли су Месна заједница Госпођинци, Општина Жабаљ и сеоски Фодбалски клуб „Јединство”.

ОСТАО ЈЕ У ЛЕПОМ СЕЋАЊУ КАО УЗОРАН И ФИН МЛАДИЋ

 

Никола Живковић рођен је 1. децембра 2000. године у Новом Саду.

У свом селу, у Госпођинцима је био познат као млада перспективна особа, дружољубив, насмејан и ведар представник спорта и културе. Не само да је волео и поштовао све спортске дисциплине већ су му све које је тренирао ишле од руке. На све то често је на јавним наступима говорио и рецитовао стихове многих српских познатих писаца, а најрадије стихове Лазе Костића.

У својој школи је редовно наступао на приредбама и такмичењима, још увек се памти његов наступ на Школској слави, такмичења у рецитовању стихова Алексе Шантића, Матије Бећковића, Исидоре Секулић и његовог омиљеног Лазе Костића. Никола се остварио и на другим пољима културе, и то као члан сеоског Дружтва за очувње и неговање културне традиције „Ђердан”, радо је наступао као фолклораш са својим вршњацима.         

Спортом је почео да се бави у првом разреду основне школе.

Био је дугогодишњи активни члан Карате клуба „Младост” из Жабља са којим је наступао на многим такмичењима широм Војводине и Србије. У почетку се такмичио у катама, чим је стекао право своје искуство је почео да користи у борбама. Носиоц је многих медаља и признања за постигнуте резултате, а круна његовог успеха је освајање црног појаса 2015. године. Редовно је учествовао на Турниру улица у Госпођинцима где је прво играо као пионир, а затим као сениор, често је са својом екипом постизао значајне резултате. Од малена је гајио велику љубав према фудбалу, сеоском Фудбаском клубу „Јединство” и Фудбалском клубу „Црвена звезда”. Од 2015. године је био је члан ФК Јединство”, играо је у омладинској селекцији у генерацији која је допринела развоју фудбала у селу, али после годину дана та селекције је укинута и он почиње да игра за Фудбаском клубу „Слога” у Темерину. У новој средини је одмах лепо прихваћен од својих саиграча који су му максимално помогли да се прилагоди у новој средини. Међутим, већ после годину дана добија позив од Управе клуба госпођиначког ФК Јединство” да се врати јер су остали са мали бројем стандардних првотимаца, темерински ФК „Слогу” на пушта са речима „Какав би ја то човек био ако се не бих одазвао на позив клуба у којем сам почео да играм фудбал”.

Нажалост, веома је кратко играо, његове снове и велику љубав према фудбалу прекинула је саобраћајна несрећа 8.12.2017. године у којој је смртно настрадао. Две недеље се храбро борио се повредама, преминуо је 22.12.2017.године   

Вечно остајеш у памћењу! 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

  

МЕМОРИЯЛНИ ТУРНИР НИКОЛА ЖИВКОВИЧ НА ТУРНИРУ УЛЇЦА У ГОСПОДЇНЦОХ

„Турнира улїцох 2019” у Ґосподїнцох того лєта почал почетком юлия и од тади ше кажи вечар отримую ноцни турнира за юниорох, сениорох и кадетох. У рамикох турнира отримани три Мемориялни турнири зоз визначнима менами Ґосподїнчанох котри вецей нє медзи нами – Милош Тепич Лела котри страцел борбу зоз хороту и котри бул припознати фудбалер валалского ФК „Єдинство”, Дарко Додич бувши милиционер котри траґично настрадал у транспортним нєщесцу, а вчера пияток, 26. юлия отримани є у мено наймладшого медзи нїма, у мено Николи Живковича дакедишнього фодбалере валалского ФК „Єдинство” котри настрадал у транспортним нєщесцу концом 2017. року.

На „Мемориялном турниру Никола Живкович” бавели велї Николово товарише, школски пайташе и дакедишнї собавяче. У його мено ше змагали екипи сениорох зоз ФК „Єдинства” зоз Ґосподїнцох, ФК „Слоґа” зоз Темерину, екипа „Школяре Штреднєй школи „22. Октобер” зоз Жаблю и екипа „Николово товарише” зоз Господїнцох з котру вон често бавел баш на тих турнирох у рамикох господїнског „Турнира улїцох”. Гоч победзела екипа ФК „Єдинство” вона була синволична, заш лєм було найважнєйше же би ше шицки здогадли значносци живота, своїх любених и гевтих котри вецей нє медзи нами. У тото мено орґанизаторе и того року учашнїком мемориялних турнирох подаровали маїци з ликом и натписом мена спомутих трох Ґосподїнчанох як и красним порученьох на нїх „Завше у наших шерцох”.

Турнири у рамикох „Турнира улїцох 2019” у Ґосподїнцох ше ище вше отримую кажди вечар на спортским полиґону у центре Ґосподїнцох, од 18.30 годзин, а тирваю до 23 годзин. Вше ше перше змагаю наймладши, а завершує ше зоз змаганьом найстарших. За шицки три возросни ґрупи финале ше отрима на подзелок 29. юлия.

Орґанизацию Турнира улїцох помогли Месна заєднїца Ґосподїнци, Општина Жабель и валалски Фодбалски клуб „Єдинство”.

ОСТАЛ У КРАСНИМ ЗДОГАДОВАНЮ ЯК УГЛЯДНИ И ФИНИ ХЛАПЕЦ 

Никола Живкович народзени 1. децембра 2000. року у Новим Садзе.

У своїм валалє, у Ґосподїнцох бул познати як млада перспективна особа, дружолюбиви, нашмеяни и весели представнїк спорта и култури. Нє лєм жє любел и почитовал шицки спортски дисциплини, алє му шицки котри тренира ишли од рук, ґу тому часто на явних наступох гуторел и рецитовал стихи велїх сербских припознатих поетох, а найдзечнєйше стихи Лази Костича. У своїх школох поряднє наступал на приредбох и змаганьох, ище вше ше паметаю його виступи на Школскей слави у його ОШ у Ґосподїнцох, змаганьох у рецитованю стихох Алекси Шантича, Матиї Бегковича, Исидори Секулич и йому наймилшого Лази Костича. Никола ше витворел и у других поняцох култури, и то як член валаского Дружтва за очуванє и пестованє културней традициї „Дєрдан”, дзечнє виступал як фолкораш зоз своїма парняками.

У спорту почал буц активни у першей класи ОШ. Бул вецейрочни активни член Карате клуба „Младосц” зоз Жаблю з котрим наступал на велїх змаганьох ширцом Войводини и Сербиї. З початку ше змагал у катох, чим здобул право свойо искуствиє почал хасновац у борбох. Ношитель є велїх металийох и припознаньох за посцигнути резултати, а коруна його успиху чарни пас котри достал 2015. року.

Поряднє участвовал на Турнирох улїцох у Ґосподїнцох дзе першенствено бавел як пионир, а потим як сениор и часто зоз свою екипу посциговал значни резултати. Од малючка пестовал вельку любов спрам фодбалу, валалскому Фодбаскому клубу „Єдинство” и Фодбалском клубу „Червена гвизада”. Од 2015. року бул член ФК „Єдинство”, бавел у младежскей селекциї у ґенерациї котра допринєсла розвою фодбала у валалє, алє после єдного року тота селекция утаргнута и вон почина бавиц за Фодбалски клуб „Слоґа” у Темеринє. У новим штредку такой бул крашнє прилапени од собавячох котри му максимално помагали же би ше прилагодзел новому штредку. Медзитим, после єдного рока добил поволанку од Управи клуба ґосподїначкого ФК „Єдинство” же би ше врацел бо остали зоз малим числом стандардних першотимцох. Темерински ФК „Слоґа” напущел зоз словами „Яки би я то бул чловек кед бим ше нє одволал клубу у котрим сом почал бавиц фодбал”. Врацел ше, алє нажаль, барз кратко бавел. Його сон и вельку любов спрам фодбалу претаргло транспортне нєщесце 8.12.2017. року у котрим смертельно настрадал. Два тижнї ше одважно борел зоз повредами, умар 22.12.2017.року.

Вичная памят!

За войводянски.рс : С. Саламун