MILAN MICIĆ U KRUPARI

U nedelju, 29. maja, bačkodušanovačka „Krupara“ je diočekala Milana Micića, novosadskog književnika i istoričara, navodi subotica.info. Tom prilikom bila je predstavljena Micićeva najnovija zbirka pripovedaka „Dugo putovanje u Tabanu“ (objavila „Agora“ iz Novog Sada).

Po rečima recenzenta Nenada Šaponje ova knjiga “kao ‘crvenu nit’ naracije bira istoriju – tu ‘bol od viška stvarnosti’ – s namerom da istorijsku sudbinu Srba u Mađarskoj u vertikali od 15. do kraja 20. veka predstavi kroz jedanaest stilski i jezički bogatih pripovedačkih pasaža koji problematizuju ljudsku i kolektivnu samoću, različitost i potrebu opstanka različitosti, kao i prožimanja srpskog kulturnog koda na njegovim severnim obodima sa mađarskim okruženjem i kulturom”.

Pred brojnom i veoma zainteresovanom publikom, Micić je čitao odlomke iz svog književnog opusa, ali i govorio sa istorijskog stanovišta o migracijama i kolonizacijama Srba, i to u stalnoj potrebi za pronalaženjem i očuvanjem identriteta – i nacionalnog i ličnog. O toj temi autor je objavio više desetina knjiga.

photo – Isidora Kuburić

Izvor: subotica.info