MILOŠ NIKOLIĆ: GRAD SUBOTICA JEDAN OD VODEĆIH U INTEGRACIJI ROMSKE ZAJEDNICE

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma Miloš Nikolić, juče se u gardskoj upravi u Subotici, sastao sa Bogdanom Labanom gradonačelnikom Subotice, kako bi porazgovarali o planovima i aktivnostima koje će se sprovoditi u narednom periodu, kao i o planovima mera za zaštitu romskih naselja od eventualnog drugog talasa pandemije, koja je prouzrokovana Korona virusom.

Nikolić je podsetio da je prošlog meseca obišao sve opštine u Severnobačkom okrugu, odnosno sva romska naselja u kojima živi veliki broj Roma, kako bi im se uručila humanitarna pomoć i da je tada naveo da će naredne aktivnosti Kancelarije za inkluziju Roma, gradske uprave Subotica, ali drugih nadležnih državnih i lokalnih institucija, biti usmerene, pre svega na zaštitu stanovništa od virusa. Kada se situacija u potpunosti smiti, Nikolić je naveo da će Kancelarija da se vrati svojim osnovim aktivnostima, koje se pre svega ogledaju u unapređenju položaja romske zajednice kroz obrazovanje, stanovanje, poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima, a naročito će se baviti zapošljavanjem.

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma Miloš Nikolić, se zahvalio gradonačelniku Labanu na svim preduzetim akcijama koje su bile usmerene na poboljšanje položaja, odnosno na zdravstvenu zaštitu romske zajednice u Subotici i rekao da je grad Subotica najbolji primer odlične saradnje između donosioca odluka i romske zajednice za vreme trajanja vanrednog stanja.

U okviru jučerašnjeg sastanka govorilo se i o važnosti uključivanja nevladinog sektora i sprovođenju domaćih i međunarodnih projekata na lokalnom i regionalnom novou, koja će imati za cilj da doprinese još većoj integraciji romske zajednice, kako u Subotici, tako i u svim gradovima i opštinama u Vojvodini.

Programi koji omogućavaju inkluziju Roma i Romkinja su dugoročni, kompleksni i specifični. Svim sprovedenim aktivnostima, Subotica je kao jedan od gradova u kome živi najveći broj Roma u Vojvodini, pokazala spremnost da se zaista unapredi položaj romske zajednice, a ne samo da se o tom problemu govori. Kancelarija za inkluziju Roma će nastojati da se sektori na lokalnom i regionalnom nivou povežu i da na taj način protok informacija brže stigne do relevantnih aktera koji mogu da daju doprinos u rešavanju uočenog problema. Na taj način stvaraju se novi vidovi komunikacije koji će dati bolja rešenja, ali pre svega toga moramo da se do kraja izborimo sa ovim virusom i da sačuvamo živote svih naših građana, jer je to najvažnije – rekao je na kraju sastanka Miloš Nikolić.

Za vojvodjanske.rs : Živana Živanović