MINISTAR BRANISLAV NEDIMOVIĆ U POSETI BAČKOM PETROVCU – MINISTER BRANISLAV NEDIMOVIĆ NA NÁVŠTEVE V PETROVCI

U utorak u prepodnevnim časovima, 25. februara, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Republike Srbije Branislav Nedimović posetio je opštinu Bački Petrovac. U pratnji predsednika opštine Bački Petrovac Srđana Simića i njegovih bliskih saradnika, najpre je posetio farmu ovaca na gazdinstvu Dragane i Dušana Eraka u Magliću. Za to vreme dočekali su ga u Petrovcu  predstavnici opštinske uprave, lokalne samouprave, Kluba poljoprivrednika i domaćini – Katarina i Daniel Lekar, čije gazdinstvo je posetio. Tokom posete ovoj modernoj poljoprivrednoj porodici, bio je spreman da odgovori na pitanja koja uznemiravaju poljoprivrednike, naročito u vezi sa penzijskim i invalidskim osiguranjem, cenama poljoprivrednih proizvoda koje će pokušati da reše u narednim mesecima. To su dugotrajni problemi duži od deset godina. „Na jesen pripremamo niz zakona i važna pitanja su dugovanja prema penzijskom fondu, utvrđivanje statusa profesionalnih poljoprivrednika i njihovih prava u odnosu na one koji se bave poljoprivredom u slobodno vreme,“ rekao je Nedimović, koji je već posetio 280 sela. Naglasio je da mu je drago što je bio u Petrovcu, gde se poljoprivrednici školuju, a pozvan je i na važan događaj akciju ravnanja poljskih puteva, koju Klub poljoprivrednika tradicionalno organizuje 36 puta, u kontinuitetu, za dobrobit svih Petrovčana i iz okolnih sela.

 

MINISTER BRANISLAV NEDIMOVIĆ NA NÁVŠTEVE V PETROVCI

V predpoludňajších hodinách v utorok 25. februára na návšteve Báčskeho Petrovca pobudol minister poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva vo vláde Republiky Srbsko Branislav Nedimović. V sprievode predsedu Obce B´čsky Petrovec Srđana Simića a blízkych spolupracovníkov najprv pobudol v Maglići, kde navštívil farmu oviec Dragany a Dušana Erakovcov, aby naňho už čakali a srdečne sa s ním zvítali predstavitelia obecnej správy, lokálnej samosprávy, Klubu poľnohospodárov a hostitelia, ktorých domácnosť navštívil Katarína a Daniel Lekárovci. Na návšteve tejto súčasnej poľnohospodárskej rodiny ochotne odpovedal na otázky trápiace poľnohospodárov, najmä sa dotkli dôchodkového a invalidného poistenia, cien poľnohospodárskych výrobkov, ktoré trápia poľnohospodárov, a ktoré sa vynasnažia v nasledujúcich mesiacoch doriešiť. Ide o vleklé viac ako desaťročné problémy. „Na jeseň pripravujeme celý rad zákonov a dôležitými otázkami sú dlhy voči penzijnému fondu, určenie statusu profesionálnych poľnohospodárov a ich práva vo vzťahu k tým, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom vo voľnom čase,“ uviedol Nedimović, ktorý navštívil už 280 dedín. Zdôraznil, že je rád, že sa nachádza práve v Petrovci, kde sú poľnohospodári edukovaní, pričom dostal pozvanie aj na dôležitú akciu rovnania poľných ciest, ktorú Klub poľnohospodárov organizuje tradične už 36-krát, nepretržite, v prospech nás všetkých.

Ana Horvatova