MINISTAR VANJA UDOVIČIĆ U POSETI BAČKOM PETROVCU – MINISTER VANJA UDOVIČIĆ NA NÁVŠTEVE V BÁČSKOM PETROVCI

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta RS, je 5. juna 2019. posetio Bački Petrovac. U pratnji predsednika Opštine Bački Petrovac Srđana Simića, predstavnika opštinske uprave i prisutnih građana obišao je sportsku halu OŠ „Jan Čajak”, gde mu je prezentovan rad Odbojkaškog kluba „Mladost“ kao i Fudbalskog kluba „Mladost“. Predstavnici klubova su zatim ministru prezentovali rad svih kategorija i kratko pokazali svoje umeće na terenu.

Text: Ana Horvatova

Vanja Udovičić, minister pre mládež a šport RS, 5. júna 2019 navštívil Báčsky Petrovec. V sprievode predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića, predstaviteľov obecných štruktúr a občanov si pozrel športovú halu Základnej školy Jána Čajaka. Predstavitelia klubov a hráči prezentovali činnosť Volejbalového klubu Mladosť a Futbalového klubu Mladosť. Následne predstavili prácu všetkých kategórií a tiež svoju zručnosť.

 Text: Anna Horvátová