Predsednik Mirovic sastanak sa ambasadiorkom Belgije (2)