Mirovic sastanak sa Nacionalnim savetom Crnogoraca (1)