Polaganje kamena temeljca za izgradnju zaatvorenog bazena u Novom Beceju (13)