МИРОВИЋ ПРИМИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Председник Покрајинске владе Игор Мировић разговарао је данас са представницима Ватрогасног савеза Војводине о сарадњи покрајинских органа са овом добровољном организацијом, чија улога је од изузетног значаја за сваку средину, посебно у кризним ситуацијама.

Председница Ватрогасног савеза Војводине Љубица Крњаић и секретар Савеза Бранислав Чолак информисали су председника Покрајинске владе о програму рада на на пољу заштите од пожара, превентивне делатности и стручне обуке припадника добровољних ватрогасних организација, као и о активностима за повећање броја младих добровољаца за рад у овој организацији.

Председник Мировић подржао је планиране активности Ватрогасног савеза Војводине, посебно у домену подизања квалитета и унапређења рада ове хуманитарне организације према европским стандардима, као и оперативно повезивање ватрогасних друштава са локалним самоуправама, професионалним ватрогасним јединицама у оквиру МУП-а и њихову међусобну сарадњу у заштити живота и имовине људи у случају пожара.

У данашњем сусрету је оцењено да Ватрогасни савез Војводине има добру сарадњу са Покрајинским штабом за ванредне ситуације.