Mirovic sastanak sa Nacionalnim savetom Rusina (5)