Mirovic sastanak sa Nacionalnim savetom Rusina (6)