MLADI I DECA SU DALI SVOJ DOPRINOS – TERNE THAJ ČHAVORA DINE PIRO DIPE

Još jedna od manifestacija, koja se već tradicionalno dugi niz godina održava povodom Međunarodnog dana Roma, ove godine održana je u Kulturnoj stanici „Eđšeg“ u Novom Sadu u organizaciji Save Aleksandrovića, presednika Udruženja građana „Phralipe“ iz Novog Sada. Ovogodišnji pokrovitelj manifestacije je OPENS, Novi Sad. Bogat program su ispunili mladi i deca, iz podršku svojh nastavnika romskog jezika.

  • Udruženje “Magic Voice”
  • Folklorno udruženje “Ternipe“, Novi Sad
  • Muzička škola „Isidor Bajić, Novi Sad
  • Osnovna škola „Vuk karadžić“, Deronje

Za vojvodjanske: Aleksandra Nikolić

 

Terne thaj čhavora dine piro dipe

Maj jekh katar e menifestacije, save tradicionalno palal but brš inćardol pala Maškarthemutno đes e Rromengo, kava brs inćardili ande Kulturno stanica „Eđšeg“ ando Novi Sad ando inćaripe Savosko Aleksandrović, šerutnesko po Ćidipe „Phralipe“ andar Novi Sad. Poćininimasko učharipe manifestacijako dija o OPENS, Novi Sad. Barvalo programo pherdine e terne thaj e čhavorra, inćarimasa lenge sikavnego rromane čhibako.

  • Ćidipe “Magic Voice”
  • Folklorno ćidipe “Ternipe“, Novi Sad
  • Muzička škola „Isidor Bajić, Novi Sad
  • Fundoski škola „Vuk karadžić“, Deronje.

 

Pala vojvođanske.rs Aleksandra Nikolić