MLADI I USPEŠNI PREDUZETNICI – PANIĆ AGRO 17 TOVARIŠEVO

Radna poseta sekretarijata za privredu i podrška Vlade APV uspešnim mladim preduzetnicima (bračni par Panić) u seoskim sredinama. Tovarisevo 30.10 2019. Panić agro 17.