НА БАТРОВЦИМА ЗАДРЖАНО 14,5 ТОНА ЛИЗАЛИЦА И БОМБОНА

Царински службеници су 25. децембра 2017. године, на улазу граничног прелаза Батровци, задржали товар од преко 14,5 тона кондиторских производа за који се сумња да повређује право интелектуалне својине.

Прекршај је откривен када је на прелаз стигао камион хрватских регистарских ознака натоварен са готово 1.400 колета робе. На основу анализе ризика камион је издвојен за детаљан преглед који је обављен у магацину у Шиду.

Детаљним прегледом утврђено је да се у товару налази 96.000 лизалица „Disney Frozen Snow Pop“ и 90.000 гумених бомбона „Frozen Gummy roll Popping“.

фото : Управа царина

Ово је други пут у последњих месец дана да се на истом граничном прелазу задржавају товари производа у чију се оригиналност, па самим тим и здравствену исправност, сумња.

Како граница представља прву брану између осталог и за фалсификате, царинска служба има обавезу да за сваку робу, за коју се посумња да је плагијат, прекине царински поступак и о томе обавести носиоца права, односно његовог овлашћеног представника. Носилац права има рок од 10 радних дана да поднесе писану сагласност да је роба кривотворена и да сагласност за њено уништење.

У конкретном случају, цариници су посумњали у оригиналност жига на амбалажи, као што је то био случај и са товаром пакистанских карамел бомбона задржаних 1. децембра на истом прелазу. Због тога су и предузели мере које предвиђа закон – прекинули су царински поступак и о случају обавестили заступника права интелектуалне својине поменутог бренда, као и увозника спорног товара. 

фото : Управа царина

Наглашавамо да прехрамбени производи свакако не могу да се увезу у земљу без дозволе надлежних инспекцијских служби, што значи да без потврде да су безбедни за употребу неће ни моћи да се нађу у слободној продаји.

Ostavite odgovor