НА ДАНУ ПОЉА У ПАНЧЕВУ О ПРИНОСУ ПШЕНИЦЕ

Почетак жетве пшенице у јужно-банатском региону очекује се већ за недељу дана.

Стручњаци очекују да ће принос бити у рангу вишегодишњег просека око 6 до 6,5 тона по хектару.

О томе се причало и на Дану поља које традиционално организује Институт Тамиш.